Nyheter

Bygging av ny E18 bør aldri starte

Vei. E18 har blitt et valg mellom økonomisk og økologisk kollaps.

...

MDG og Sandvika Storsenters fremtid

Takk til alle engasjerte bidragsytere i debatten om Sandvika Storsenter

...

Utkast til program for Bærum MDG 2019-23

Programutkastet er formet omkring 14 bærekraftsmål for Bærum, som er knyttet til FNs bærekraftsmål

...

Nominasjonslisten for kommunevalget 2019

Forslag til nominasjonsliste for Bærum MDG til kommunevalget 2019 er klar! Endelig liste avgjøres på nominasjonsmøtet 20/11

...

Ja til hav-senter, men vi vil ha noe bedre enn et tårn

De Grønne ønsker ideen om et internasjonalt hav-senter på Fornebu velkommen.

...

Ny kamp for Fossum

På høring. Områdereguleringsplanen for Fossum ligger ute til høring. Planen er dårlig og må avvises.

...

MDG-leder: Storsenterets tid er ute

Klimaversting. Tiden er omme for Sandvika Storsenter av mange gode grunner.

...

Sur E18-svie

Nye E18 er en gammeldags og dårlig idé, som skaper flere problemer enn den løser.

...

Åpne valglokalet 06.30

Valg 2019. Hvor mange timer demokrati har vi råd til?

...