Nyheter

MDG vil forberede Norge for fremtiden, ikke skru av kranen over natten

Vårt medlem Inge Solberg-Johansen skriver her om den pågående debatten om avsluttningen av olje-kapittelet i Norge, og hvorfor det er særdeles viktig for Bærum at...

Miljøpartiet De Grønne

Ny relolusjon 2021: Ta natta tilbake, la planter, dyr og mennesker slippe skadelig lysforurensning

Lysforurensing er et økende problem som opptar mange. I tillegg til å sløse med energi og irritere mange som blendes av unødvendig l...

Miljøpartiet De Grønne

Ny resolusjon 2021: Lenger levetid for kommunale bygninger

De grønne har ambisiøse planer for Bærums kommunale bygninger. Les om resolusjonen vedtatt av Bærum MDGs årsmøte 2021.

...
Miljøpartiet De Grønne

Styre og utvalg 2022

På årsmøtet i 2022 ble det valgt nytt styre, valgkomité, revisor, nominasjonskomité og programkomité

...
Miljøpartiet De Grønne

Garantien for E18 må ikke stilles

Et klart nei til garanti for nye E18

MDG VIL AVLYSE BOLIGBYGGING FLERE STEDER I BÆRUM

Pressemelding fra Bærum MDG 7. mai 2020:

-Investeringsnivået i kommunen må reduseres bet...

Ringeriksbanen må bygges nå – uten vei

Vi mener at Ringeriksbanen må bygges nå – men uten at det bygges firefelts motorvei samtidig.

Det vil redusere utslippene, være bra for næringslivet i...

Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Ny resolusjon: Reduser matsvinnet

Årsmøtet i Bærum MDG vedtok følgende resolusjon for å bekjempe matsvinn.

 

...
Katrine Holland/Sporveien

Ny resolusjon: T-banering i Bærum

De grønne har ambisiøse planer for Bærums kollektivutvikling. Les resolusjon om ny T-banering vedtatt av Bærum MDGs årsmøte.

 

...