Kontakt

For generelle henvendelser:
Ta kontakt på epost: baerum@mdg.no

For henvendelser til kommunestyregruppen:
Ta kontakt med gruppeleder Hans Rugset, mobil: 92 66 44 70, epost: hrugset@live.com

Hvis henvendelse direkte til en av oss i styret:
Se hovedmenyen "om oss" og i fanen "styret"

Besøk oss gjerne på Facebook eller Twitter.