Kontakt

For generelle henvendelser:
Ta kontakt på epost: mailto:baerum@mdg.no

For henvendelser til kommunestyregruppen:
   Ta kontakt med leder Nikki Schei, mobil: 932 68 966, epost: nikki.schei (a) mdg (.) no

Hvis henvendelse direkte til en av oss i styret:
   Se hovedmenyen "om oss" og i fanen "styret"

Besøk oss gjerne på Facebook eller Twitter.