Vi lanserer en helt ny arealpolitikk for Bærum. Vi må stanse nedbyggingen av naturen og ødeleggelse av leveområder for truede arter. Les mer om hva vi foreslår her.

Vil du bidra til en grønnere og bedre fremtid?

Valgkampen er i full gang og vi leter etter flere frivillige til å dra lasset for å sikre tidenes klimavalgseier for mennesker og miljø.

Det viktigste du kan gjøre er å registere deg på mdg.no/bli_frivillig, så vil du få en telefon fra oss i løpet av sommeren. Husk å registrere deg med postnummer, hvis ikke får ikke lokallaget tilgang til deg i databasen!

Vi bruker google regneark til å melde oss på stand, du skriver deg enkelt og greit inn i dokumentet der det er ledig plass. Så vil du få en SMS dagen før du skal stå på stand, så du husker hvor/at du skal møte opp. Dokumentet for før sommerferien finner du her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1P5OpepG-Zk_FhcrasaMqO1OWDT6oo96c2-3PAEAjU/edit?usp=sharing

Særlig ser vi etter folk som er villige til å gå på dørbanking, der vi ligger langt etter de andre partiene. Send mail til signe@mdg.no om dette er noe du kunne tenke deg å være med på - eller bare spesifiser dette når du registrerer deg på mdg.no/bli_frivillig

Valgkamputvalget ser fram til å møte deg og høre din historie om hvorfor du valgte De Grønne!