Vi mener at Ringeriksbanen må bygges nå - men uten at det bygges firefelts motorvei samtidig. Det vil redusere utslippene, være bra for næringslivet i Sandvika og gi langt kortere reisetid til blant annet Hønefoss, Geilo og Bergen. Forutsetningen må imidlertid være at det velges en løsning som gir minst mulig inngrep i sårbar natur.

Les mer i innlegget i Budstikka fra vår gruppeleder Hans Rugset nedenfor.

Vil du bidra til en grønnere og bedre fremtid?

Har du lyst til å bli med på det grønne laget og gjøre en ekstra innsats for lokallaget? Registrere deg på Bli frivillig. Husk å registrere deg med postnummer, så får lokallaget tilgang til deg i databasen. Vi trenger alltid engasjerte folk som er klar for å stå på for mennesker og miljø!

Bli frivillig