Våre kandidater

Her finner du våre kandidater til kommunevalget.

Nikki Schei

Gruppeleder MDG kommunestyret, Selvstendig næringsdrivende, nikki.schei@mdg.no, 932 68 966

Signe Bakke Johannessen

Kommunestyrerepresentant og medlem i utvalg MIK (Miljø, idrett, kultur), Student, signe.bjo@hotmail.com, 984 08 492

Ingar Sagedal Bie

Kommunestyrerepresentant og medlem i hovedutvalg BAUN (Barn og ungdom), Kommunikasjonsrådgiver, ingarsbie@gmail.com, 913 82 148

Liv Baggerånås

1.vara kommunestyret og medlem i Eierutvalget, Internkonsulent NRK, liv.baggeranas@online.no, 995 58 895

Kim Zimmer

2.vara kommunestyret og medlem i Klagenevnden, Selvstendig næringsdrivende, kimz621@hotmail.com, 928 97 621