Nikki Schei

Kommunestyremedlem, Medlem kommunestyret i Bærum, Medlem Hovedutvalg miljø,idrett og kultur, Selvstendig næringsdrivende.

Nikki er født i Bergen, oppvokst i inn- og utland, er gift, har 2 barn og bor på Hosle. Han har gjennom sin karriere opparbeidet en stor tverrfaglig kompetanse innen kommunikasjon, mediekontakt, digitale medier, som kursholder og coaching. Han er selvstendig næringsdrivende gjennom sitt selskap ifuturo som rådgiver innen kommunikasjon, media, forretningsutvikling mm. Tidligere har han jobbet med kommunikasjon og rådgivning i en rekke selskaper i Norge og Sverige, bl.a i Confetti, E-space communication AB og Netaccount.

Nikki har også bred erfaring fra idretten der han blant annet har vært president i Norges Softball og Baseball forbund og styremedlem i Norges Idrettsforbund, samt tidligere erfaring som håndballspiller i inn- og utland. Han er trener for et jentelag i håndball. Nikki har lang erfaring med partipolitikk. I perioden 1993-1997 var han gruppeleder for Høyre i Gamle Oslo bydelsutvalg, nestleder i Helse- og sosialkomiteen i bydelen, og politisk rådgiver for Oslo Høyre i 1995, med særlig ansvar for kommunevalgkampen og politiske innspill til Byråd, Bystyre og bydelsutvalg.

Nikki har vært med i MDG siden 2010. I 2012 ble han valgt inn i sentralstyret i partiet der han var i ett år. Fra 2013 til 2015 ledet han Akershus MDG og var landsstyremedlem. Fra 2014 var han generalsekretær i Grønt Kvinnenettverk i ett år, deretter nestleder to påfølgende år, nå styremedlem.

I 2015 var Nikki 1. kandidat i Bærum kommune og som 3. kandidat til Akershus fylkesting. Han er gruppeleder for De Grønne i kommunestyret og sitter i formannskapet. I fylkestinget representerer De Grønne i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse, samt Oslo og omland friluftsråd, Gøteborg-Oslo samarbeidsråd og Forum Nye Bergensbanen, og i STRING-samarbeidet. I 2017 var han MDG Akershus sin 6. kandidat. Gjennom mange år i politikken har han opparbeidet kompetanse innen en rekke felt der helse- og sosialpolitikk, idrett/kultur samt næringsliv og likestilling er sentrale.