Samarbeid om klima

Bærum Høyres Terje Hegge skriver i Budstikka den 12. juli at han ønsker et samarbeid med andre partier om å oppnå kommunens klimamål. Det synes vi er gledelig. Vi skrev i Budstikka den 18. juni at «vi ønsker et bredt politisk samarbeid om å skjerpe ambisjonsnivået og å nå klimamålene med fornuftige tiltak». Vi ser positivt på at Hegge tar imot vår utstrakte hånd, og ønsker et slikt samarbeid hjertelig velkomment.

 

Les Hans Rugset sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 20. juli.

10. august, 2019

Bærum kommune har laget mange gode planer for en mer bærekraftig utvikling, og mye av det synes vi er bra. Men den vedtatte klimastrategien er ikke spesielt ambisiøs. Mange andre kommuner har langt høyere mål for reduksjon av utslipp enn oss. Vi ser ingen grunn til at det skal være slik.

Vel så viktig som målene er imidlertid de konkrete tiltakene. Så langt er det nesten bare nasjonale tiltak som har gitt positive utslag her i Bærum, så som elbilfordeler, palmeolje i dieselen og utfasing av fyringsolje. Lokale tiltak som faktisk er satt i verk glimrer foreløpig med sitt fravær.

De lokale fremtidige tiltakene som Hegge lister opp i sitt innlegg er litt «blandede drops» slik vi ser det. Blant annet nevnes «ny miljøvennlig E18» og «en meget ambisiøs sykkelstrategi», som begge er tiltak vi har sterke og godt kjente synspunkter på.

Veitrafikken er vår klart største utslippskilde. Noe av det viktigste vi kan gjøre er derfor å gi befolkningen langt flere og bedre alternativer til bilbruk i hverdagen, slik at utslippsfrie valg oppleves som realistiske og effektive. Da må vi skjerpe sykkelstrategien og arbeide for en langt bedre og rimeligere kollektivtransport, begge i kombinasjon med bilregulerende tiltak for å gi busser og sykler bedre fremkommelighet.

Andre tiltak vi kan nevne er stimulering til utslippsfri varelevering, støtte til solenergianlegg for elbil-lading i borettslag og sameier, styrket samarbeid mellom hjem, skole og idrett for mer samkjøring til skole og aktiviteter, aktiv bruk av kommunens innkjøpsmakt, utslippsfrie anleggsplasser og kommunale pluss-hus. Vi har mange flere.

«Hvordan kan vi vite at lokale løsninger gir mindre utslipp og bidrar til et bedre klima?», spør Hegge. Vår løsning er å innføre årlige klimaregnskap, slik at vi kan føre kontroll med de faktiske utslippene og kan justere kursen og sette inn tiltak der de trengs mest.

Befolkningen venter på at vi skal gå foran og ta noen modige valg. Vi tror at de fleste er klare for langt større endringer enn det Høyre legger opp til. Samtidig har også Høyre mange kloke hoder og vil trolig få en mer fremtidsrettet kommunestyregruppe som er mer opptatt av gode klimaløsninger etter valget. Vi har stor tro på at vi sammen med andre partier, også Høyre, kan oppnå gode resultater innen det lokale klimaarbeidet.

Vi velger derfor å være forsiktig optimistiske på vegne av befolkningen i Bærum når det gjelder klimapolitikken, og minner om at en stemme til De Grønne i høstens valg betyr større forhandlingsmakt og en betydelig skjerpet klimapolitikk til beste for mennesker og miljø i Bærum.