Hans Rugset

Kommunestyremedlem, Gruppeleder MDG kommunestyre-gruppa, Medlem Hovedutvalg barn og unge, Advokat og leder Bekkestua Advokatkontor

Biografi:

Født og oppvokst på Averøy på Nordmøre i 1971. Har bodd i Bærum siden 2003.

Bor nå på Hauger i Bærum.

Skilt, har 2 barn.

Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Har arbeidet som advokat med kjøp og salg av virksomheter, næringseiendom og annen forretningsjus. Var tidligere partner i et advokatfirma i Oslo og konsernadvokat i Coop Norge SA. Er nå leder og advokat for Bekkestua advokatkontor.

Jeg bruker fritiden på familie, friluftsliv, musikk og politikk. Jeg finner daglig glede i nærnaturen i området Kolsås – Dælivann, og har Krokskogen og Jotunheimen som favorittområder for lengre turer.

 

Verv og aktiviteter i MDG:

  • Medlem siden august 2017.
  • Styremedlem i Bærum MDG 2019 – 2020.
  • Kommunestyremedlem Bærum 2019 – 2023
  • Gruppeleder for MDG i kommunetstyret.
  • Medlem i valgkamputvalget i Bærum MDG og skriver jevnlig leserinnlegg i Budstikka.

 

Egenpresentasjon:

Jeg har vært opptatt av miljøvern så lenge jeg kan huske. Jeg er vokst opp på en gård mellom fjord, fjell og småbyer på Nordmøre, og der lærte jeg tidlig hvor viktig det er å ta godt vare på matjord, dyr og omgivelser. Det har jeg tatt med meg som viktige verdier i voksenlivet.

Som voksen har jeg fulgt godt med på miljø- og klimapolitikk, men det er først de siste årene at engasjementet har slått ut i praktisk handling. Etter hvert som stadig flere rapporter varslet om katastrofale klimaendringer og alarmerende nedgang i naturmangfold, bestemte jeg meg for å bli aktiv i politikken. Siden MDG er det eneste partiet som står for en kompromissløs klima- og miljøpolitikk, ble valg av parti enkelt for meg.

 

Min visjon for Miljøpartiet De Grønne i Bærum.

De Grønne er for meg først og fremst et blokkuavhengig parti som står kompromissløst på naturens og klimaets side. Vi mennesker er helt avhengige av at økosystemene i naturen og klimasystemene virker som de skal. Det er derfor svært viktig at vi lykkes i kampen for å bevare naturen og begrense klimaendringene. MDG har de klart beste løsningene på disse utfordringene.

Mange er ikke klar over hvor mye av kampen for naturen og klimaet som står i kommunene. Det tas hver dag lokale beslutninger som påvirker naturen og klimaet.

Den største trusselen mot naturmangfoldet er bit-for-bit utbygging i naturområder. For hver kvadratmeter med knaus, krattskog, trær og mark som erstattes med boliger, næringsbygg og veier tapes et leveområde for insekter, dyr og planter. Det er dokumentert en alarmerende nedgang i naturmangfoldet som kalles «den sjette masseutryddelsen». Da må vi ta kraftige grep for å ta vare på det vi har igjen.

Min visjon er at vi klarer å innføre en nullvisjon for tap av naturområder og naturmangfold i Bærum. Det innebærer en stor endring i arealpolitikken, med blant annet utvikling av boligområder nær kollektivknutepunktene og en gjennomført og kunnskapsbasert satsing på sammenhengende leveområder for insekter, fugler og dyr.

Også i klimapolitikken er lokale beslutninger svært viktige. I Bærum står veitrafikken for hele 78% av utslippene av klimagasser. Alle grep som kan redusere biltrafikken er derfor viktige å ta.

Min visjon for klimapolitikken er at vi får til en massiv satsing på bygging av helårs sykkelveier, at vi får nedskalert nye E18 vesentlig, og at vi får en nytenkende storsatsing på kollektivtransport på kryss og tvers i kommunen.

Det går en «grønn tråd» gjennom hele partiprogrammet til De Grønne. Det betyr at det ikke er vanskelig å vite hva vi mener også på områder som ikke er våre typiske kjerneområder. Vi skal fortsette å sette vårt grønne preg på alle områder i politikken i neste periode.

Min visjon for MDG i Bærum er at vi går i bresjen for en folkebevegelse med klare mål om å endre politikken i Bærum til beste for både vi som bor her nå og våre etterkommere. Vi vet godt hva som må gjøres. Ungdommen har vist oss veien gjennom sine klimaaksjoner og kompromissløse krav. Nå er det vår tur.