Klimamålene i Bærum må skjerpes

Fotocredit: Karl Braanaas

Bærums klimamål er for lite ambisiøse og må skjerpes! Dette skriver 5.-kandidat Hans Rugset og gruppeleder Nikki Schei i Budstikka. Veitrafikken står for 82% av utslippene, og tiltakene må primært settes inn her. Les mer om hvilke konkrete klimatiltak De Grønne vil ha vedtatt.

18. juni, 2019

Verdens klimaforskere har talt: Hvis vi ikke reduserer utslippet av klimagasser betraktelig, styrer vi mot en katastrofal global oppvarming om få år. Vi ser allerede utslag av klimaendringene også i Norge, godt illustrert av NRKs reportasje i vinter.

Miljøpartiet De Grønne har den klart mest ambisiøse klimapolitikken i Bærum. Vi ønsker et bredt politisk samarbeid om å skjerpe ambisjonsnivået og å nå klimamålene med fornuftige tiltak.

Klimautslippene på nasjonalt nivå økte i 2018. Økningen skyldes i hovedsak fjerning av regnskogfiendtlig palmeolje i dieselen. 2018-tallene for Bærum er ikke kjent, men vi antar at utslippene har økt også her etter nedgang i 2017. Kommunestyret vedtok klimastrategien i 2018. Her står det at Bærum skal være «en ledende klimakommune i Norge». Strategien skal revideres neste år.

Ett av målene i strategien er at vi skal redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Videre skal kommunen være «et lavutslippssamfunn» i 2050.

Vi i De Grønne mener målene er altfor lave. Mange andre kommuner har langt mer ambisiøse mål. Bergen vedtok at byen skal bli fossilfri i 2030. Oslo skal kutte 95 prosent, mens Stavanger har 80 prosent kutt som mål.

Vi har følgende klimamål for Bærum i vårt program:

 • 90 prosent kutt i utslipp innen 2030
 • Fossilfritt samfunn innen 2040

Hele 82 prosent av utslippene i Bærum kommer fra veitrafikken (2017). Tiltakene i kommunen må derfor primært settes inn her. Det viktigste er å gi befolkningen gode og miljøvennlige alternativer til å kjøre egen bil til jobben, skolen, butikken og idrettsbanen. Endringer i bygg- og anleggssektoren, energibruken og kjøttforbruket vil også ha effekt.

Vi foreslår blant annet følgende tiltak:

 • Nedskalering av nye E18 for å begrense biltrafikken gjennom kommunen
 • Vesentlig bedre kollektivtransport inn til Oslo, inn til sentrumsområdene og på tvers i kommunen
 • Takstsone 1 i hele Bærum og 20 prosent billigere kollektivbilletter
 • El- eller biogassdrift på all kollektivtransport innen 2025
 • Stor opptrapping av satsing på sykkelveier i hele kommunen
 • Bilfrie sentrum i Sandvika, på Bekkestua og på Fornebu
 • Stimulere til utslippsfri varelevering
 • Støtte til solenergianlegg til elbil-lading i borettslag og sameier
 • Styrket samarbeid skole – idrett – kommune – hjem for mer bruk av samkjøring, sykkel og gange til skole og aktiviteter
 • Utslippsfri anleggs- og byggevirksomhet i kommunale anbud
 • Nye kommunale bygg skal være pluss-hus
 • Stimulere overgang til eldrift i fritidsbåter
 • Doble mengden grønnsaker, frukt og fisk og halvere kjøttbruken i kommunale kantiner
 • Aktiv bruk av kommunens innkjøpsmakt til å favorisere kortreiste og klimavennlige innkjøp
 • Årlige klimaregnskap etter modell fra Oslo

Din stemme til Miljøpartiet De Grønne i høstens valg vil øke sjansene for at vi kan bli en ledende klimakommune i Norge – ikke bare på papiret og i festtaler, men også i praksis. Ungdommen har vist oss veien med sine protester. Nå er det vi voksne som må trå til. Bruk stemmeretten, og husk å stemme «ekte grønt»!