Høyre er en klimabrems

Høyres frontfigurer Lisbeth Hammer Krog og Morten Skauge skriver om Høyres klimapolitikk i et innlegg i Budstikka den 20. august. De fremhever Bærum kommunes gode resultater i stiftelsen CDPs rangering av byers klimainnsats. De trekker også frem «nye teknologiske og organisatoriske løsninger» som viktige i arbeidet for å begrense klimautslippene.

Les Nikki Schei og Hans Rugset sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 22. august.

22. august, 2019

- Vi ønsker en langt mer ambisiøs klimapolitikk!

Vi har i et tidligere innlegg (10. juli) stilt spørsmål ved hvor relevant CDPs kåring er for den faktiske situasjonen. Kommunen fikk nemlig god uttelling på planlegging og strategi, men hadde i sin rapportering til CDP ikke meldt inn noen konkrete klimatiltak. Det illustrerer litt av problemet: Det er ikke iverksatt særlig mange konkrete tiltak for å kutte klimautslippene her i Bærum.

Vi støtter fullt ut satsingene på SmartCity og ZEN-prosjektet som Krog og Skauge trekker frem. Dette er gode og fremtidsrettede programmer som vil bidra til utvikling av fremtidsrettet teknologi, og som også trolig vil påvirke klimautslippene.

Vi synes likevel det er betenkelig at Høyre trekker frem disse programmene som kommunens hovedsatsing på klimakutt i Bærum. Høyre burde i stedet konsentrere seg om konkrete tiltak som kan iverksettes nå. Klimakrisen er her allerede, og vi har snart bare ti år på oss til å halvere utslippene. Da har vi ikke tid til å vente på løsninger som kanskje kommer en gang i fremtiden.

Det er et faktum at utslipp fra veitrafikken utgjorde hele 82 prosent av totalen i Bærum i 2017. Tallene for 2018 er ikke klare ennå, men det er grunn til å tro at nedgangen i utslipp vi så i 2017 bremser opp, eller i verste fall snur til en oppgang. Grunnen er at den klimagunstige tilsetningen av palmeolje i dieselen ble faset ut igjen i 2018.

Tiltak mot veitrafikken vil være helt sentralt i arbeidet med å begrense utslippene. Det mest effektive vil være å bedre kollektivtilbudet og sette fortgang i bygging av sykkelveier, begge i kombinasjon med bilregulerende tiltak for å gi syklister og busser bedre fremkommelighet.

Og det er her Høyre svikter i gjennomføringen. Akershus Høyre har nylig presset gjennom prisøkning på kollektivreiser også i Bærum, og her i Bærum har Høyre og Venstre vingeklippet rådmannens forslag til sykkelstrategi. Nye E18, som Høyre ivrer for, vil gi mer trafikk. Høyres valgkampplakat «Høyre går til valg på å bygge mer vei» er også verdt å merke seg.

Bærum MDG ønsker en langt mer ambisiøs klimapolitikk enn Høyre. Vi går blant annet inn for 20 prosent billigere kollektivreiser, et sterkt utvidet rutenett for bussene og rask utbygging av sykkelveier. Vi har også en lang liste med andre konkrete tiltak innen en rekke sektorer som kan iverksettes innen kort tid. Våre tiltak vil i sum innebære 90 % reduksjon i utslipp i 2030 mot Høyres 40 prosent.

Klimaendringene har allerede tatt knekken på torsken i Oslofjorden. Vi har ikke tid til å vente på fremtidens teknologi, men må ta tak i de utfordringene vi har nå med konkrete og gjennomførbare tiltak.