Vrengebilder forandrer

Barnas behov må prioriteres først! Vi krever at barnas uteareal i skoler og barnehager skal være minst like store som de nasjonale normene tilsier. Vi krever også at barnas lekeområder skal være plastfrie. Det er bedre med grønske og søle på klærne enn mikroplast i lungene. Les styreleder og 3.-kandidat  Kim Zimmer sitt leserinnlegg i Budstikka.

7. september, 2019

MDG prioriterer barns oppvekstvilkår høyt, og har kjempet hardt og konsekvent for store nok, og gode nok utearealer i barnehager og skoler. Vi har kjempet for barna på Fornebu og det skal vi fortsette å gjøre. Å blande argumentasjon om ulike saker for å tegne et vrengebilde av MDGs politikk forandrer ikke på det.

Tore Haga liker ikke at MDG mener Fornebu blir et godt boområde også med høy utnyttelsesgrad. Det gir han stadig uttrykk for, senest i et leserinnlegg i Budstikka 3. september. Uenighet er greit. Det er imidlertid ugreit å blande argumenter fra debatter om ulike temaer for å skape et uriktig bilde av MDGs oppvekstpolitikk, slik Haga gjør i sitt innlegg. Et utsagn fra en debatt om samferdsel (hvor MDG prioriterer syklende, gående og kollektivtrafikk – fremfor større bilveier) dokumenterer ikke at MDG prioriterer T-bane fremfor barn. Fornebubanen er helt nødvendig uansett om den gamle KDP2 skulle gjelde på Fornebu eller den mer omfattende KDP3. Et godt nok kollektivtilbud gjør det mulig å planlegge Fornebu på menneskers premisser, ikke på bilens.

MDG krever at barnas uteareal i skoler og barnehager skal være minst like store som de nasjonale normene tilsier. Det vil alltid være mulig når barna prioriteres først. Vi aksepterer det ikke når ordføreren i en debatt hevder at Bærum har sin egen standard med mindre utearealer. Det har aldri blitt vedtatt noe sted. MDG krever også at barnas lekeområder skal være plastfrie. Det er bedre med grønske og søle på klærne enn mikroplast i lungene.

Alle med interesse for MDGs oppvekstpolitikk anbefales å lese vårt program og gjøre seg kjent med våre forslag i kommunestyret i saker om skoler, barnehager og andre relevante temaer. Sinte leserinnlegg i en valgkampinnspurt er ikke alltid til å stole på.