Kim Zimmer

Kommunestyremedlem, Kommunestyremedlem Bærum, Medlem Planutvalget, Dugnadsarbeider

Biografi:

Født i Oslo 1954. Oppvokst på Høvik. Bor nå på Lysaker.

Gift, har 2 voksne barn og 1 barnebarn.

Utdannelse innen teknologi og økonomi. Tidligere IT-systemutvikler, prosjektleder, bedriftsleder og konsulent. Arbeidet mye med forandringsprosjekter innenfor bank, forsikring og finans. Var partner i konsulentselskapet Accenture i 10 år.

Har de siste årene jobbet med dugnadsbaserte prosjekter, bl.a. humanitært arbeid i Afrika, kystkulturopplevelser for barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne, idrettsarrangement og politikk.

Er nysgjerrig, lærelysten og glad i å reise, men aller mest glad i naturopplevelser og friluftsliv.

 

Verv og aktiviteter i MDG:

  • Medlem siden 2013.
  • Lokallagsleder i Bærum 2015 – 2020
  • Programkomitearbeid i Bærum i 2014 og 2018.
  • Nestleder i nasjonal valgkomite 2016-2018.
  • Valgkampkoordinator for Akershus MDG i 2017.
  • Diverse rådgiving og analyse, spesielt for Oslo MDG.
  • Kommunestyremedlem 2019-2023

 

Egenpresentasjon:

Jeg har engasjert meg i politikk for å gjøre min del av opprydningsdugnaden etter den elleville festen min generasjon har danset gjennom i 50 år.

Som ungdom på 1970-tallet forstod jeg at verden var på vei mot en problematisk fremtid. Men jeg gjorde ikke noe med det. Utdannelse, jobb og familie fikk dominere og jeg nøt godt av at Norge ble veldig rikt veldig fort. Det var plagsomt at bading i fjorden ble helsefarlig, at fisken døde i elvene og at byluften ble stadig dårligere, men jeg gjorde ikke noe med det.

Jeg fortrengte lenge de negative sidene ved velstandsutviklingen, var evig teknologioptimist og håpet alt skulle ordne seg uten å berøre meg og mine nærmeste.

Nå må jeg innse at vi har drevet rovdrift på naturen, økosystemenes bæreevne og hverandre. Vi har skapt et samfunn basert på vettløst forbruk med stor materiell velstand, men ikke større livslykke. Derfor vil jeg skape forandring slik at Bærum og verden kan overleveres til våre etterkommere med kurs for et bærekraftig velferdssamfunn innenfor jordens tålegrenser, full av muligheter for gode liv, fred og livskvalitet for alle skapninger.

 

Min visjon for Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet er det eneste partiet i Norge som tar ødeleggelsen av livsgrunnlaget vårt på ramme alvor og lar det være styrende for all politikk. De Grønne er det eneste partiet som er tydelige på at forvalteransvaret innebærer solidaritet med naturen, de andre dyrene og fremtidige generasjoner.

De Grønne er rampete, uredd og seriøse. Vi er gutten som roper at «keiseren har ingen klær», vi lytter og formidler kunnskap om tingenes faktiske tilstand og vi gjennomfører radikal, realistisk, liberal politikk basert på denne kunnskapen og skaper en ny fremtid.

De Grønne målbærer egen politikk og påvirker andre partiers tenking. De Grønne er blokkuavhengige og samarbeider med alle som deler våre verdier og prioriteringer og vil forsere den nødvendige omstillingen av samfunnet.

Min visjon for MDG i Bærum er at partiet blir en folkebevegelse for utvikling av Bærum til en foregangskommune på veien mot det bærekraftige samfunnet våre etterkommere fortjener og som bevarer gode, trygge liv for oss som bor her nå.