Til skolen på egne bein

Uten å tenke seg om har det politiske flertallet i flere tiår laget et Bærum der barna nesten bare bruker beina når de trener. Det kjøres bil til skolen, til musikken, til søndagsturer og trening. Vil vi egentlig ha det sånn? Er det ikke bedre når skolebarn og -ungdom strømmer til skolene om morgenen fra alle kanter, til fots, på sykkel, skateboard eller (ekte) sparkesykkel?

Les Kim Zimmer sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 19. august. 

20. august, 2019

Vi i MDG tror de aller fleste er enige. Da må vi snarest få på plass trygge skoleveier hvor foreldre tør slippe løs barna på egne bein, og prioritere barn fremfor bil nær skolene.

Det mangler ikke fagre ord om hvor høyt trygg og klimavennlig skolevei skal prioriteres i Bærum. Dessverre tar det altfor lang tid å få gjennomført gode tiltak. Er det Høyres intense motvilje mot å nedprioriterer bilen til fordel for myke trafikanter som er bremseklossen? Er det Arbeiderpartiets utydelighet i miljøpolitikken som gjør det vanskelig å samle «opposisjonen» om en ny samferdselspolitikk?

I 2016 anbefalte Bærums Klimapanel bilfrie soner omkring alle Bærum-skolene som et viktig tiltak for å gjøre Bærum til en klimaklok kommune. Det er like lenge siden Trygg Trafikk m.fl. lanserte begrepet «Hjertesone» på systematiske satsinger for redusert biltrafikk nær skoler til beste for barns sikkerhet, folkehelsen og miljøet. I 2017 ble det på foreldrenes initiativ etablert en hjertesone ved Skui skole. Bærum kommune skryter av den og bruker den i sin omdømmebygging. Men det skjer lite ved andre skoler i bygda.

I 2017 fortalte kommunens ledelse at «Det pågår en kartlegging av egnethet ved den enkelte Bærum-skole med sikte på å få til hjertesoner på flere skoler». Kanskje det var derfor at bare MDG støttet Venstres gode forslag om å sette av litt penger til formålet i 2018-budsjettet?

Siden har det blitt stille. Helt stille. Var ikke trafikkregulerende tiltak egnet ved noen andre skoler? Har kartleggingen blitt stoppet, i så fall av hvem? Hvorfor er ikke en ganske god trafikksikkerhetsplan for perioden 2016–19 blitt fulgt opp og fornyet?

Bærum har mange ting å være stolt av. «Bærumsyndromet» er ikke en av dem. Det innebærer å presse ambisiøse voksnes verdisett og prioriteringer på barna slik at f.eks. forflytning blir sløsing med tid som kunne vært brukt til å bedre prestasjoner og skape målbare resultater. Foreldre som er plaget med dette syndromet vil kjøre sine barn helt til døra på skole og fritidsaktiviteter. Da ser man bort fra at turen til og fra kan være en positiv sosial aktivitet i seg selv. Og man motarbeider Bærums mål om at 80 prosent av barna skal bruke bena eller sykkel til og fra skole.

Vi må få fortgang i etablering av hjertesoner omkring Bærum-skolene og bilfrie soner der det er mulig. Vi må prioritere tiltak som gjør det tryggere, lettere og mer attraktivt å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter. For å få det til behøver Bærum et sterkere MDG.