Redd hovedsykkelveien

En helt nødvendig og lenge etterlengtet, trygg og effektiv hovedsykkelvei fra Asker til Oslo har vært et sentralt alibi for Nye E18. Nå smuldrer den opp og syklistene blir tapere før spaden er satt i jorda.

 

Les Kim Zimmer sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 8. august. 

 

11. august, 2019

Som en siste hilsen fra motorveipartiene i det sittende kommunestyret presset Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre gjennom en dårligere løsning for syklistene ved Lysaker. Hovedsykkelveien som var planlagt effektivt og planskilt gjennom Lysaker ble lagt om slik at den skal dele areal med bilister og gående.

Det aller dårligste av de foreslåtte alternativene ble valgt. I sakspapirene til kommunestyret beskrives det slik: «Utfordringen med dette alternativet er at det blir en integrert del av et byutviklingsområde og et fremtidig byrom, noe som svekker formålet med hovedsykkelveien langs E18». Byrommet som hovedsykkelveien nå er lagt inn i er bekvemt nok ikke en del av Nye E18-prosjektet, og realiseringen har derfor blitt enda mer usikker, både med tanke på tidspunkt og finansiering.

Argumentene for endringen er delvis selvmotsigende, men i kjernen finner vi ord som «billigere (for Statens Vegvesen)» og «frigjør areal til eiendomsutvikling». At Høyre som går til valg i Viken på å bygge mer vei, og som sliter med å nedprioritere utbyggernes interesser i reguleringssaker, går inn for en slik svekkelse av hovedsykkelveien er logisk. At Arbeiderpartiet og Venstre sikret flertall for raseringen er meget skuffende.

Også på Høvik er utbyggere sultne på arealet som er avsatt til hovedsykkelveien. Tanken er tenkt om samme type løsningen som på Lysaker; la syklistene dele Høviksvingen med biler og gående slik at vi får mer areal til å bygge nytt Høvik senter. Det kommer snart en reguleringsplan for optimalisering av veiløsningene og senterutviklingen på Høvik til politisk behandling. Hvis enda et stykke av hovedsykkelveien ødelegges og legges utenfor reguleringen og finansieringen av Nye E18 er narrespillet komplett. Og enda har vi ikke begynt å diskutere løsningene gjennom Sandvika og videre mot Asker.

Politikk er prioritering. MDG prioriterer syklister, gående og kollektivtrafikk, og vi har mot og styrke til å stå fast ved prioriteringene over tid.