MDGs boligpolitikk handler om fremtiden

Politikk med ambisjoner er nødvendig for å sikre oss en trygg fremtid. I MDG tar vi konsekvensen av dette på alle politikkområder, også innen boligpolitikken. Derfor er det rart å lese innlegget til Bærum SV 1.-kandidat Anita Malmer Solli. Hun påstår i Budstikka den 4. juli at MDG glemmer innbyggerne i Bærum. Hvorfor? Fordi vi ønsker boligutbygging rundt kollektivknutepunkter.

 

Les Nikki Schei sitt leserinnlegg i Budstikka 12. juli. 

 

10. august, 2019

Det er i beste fall en misforståelse.

Med samme utgangspunkt som SV ønsker også vi i MDG en sterk sosial boligutbygging. Derfor er vi i MDG uenig med SV som ikke vil utvikle og bygge flere boliger. I MDG tror vi at færre boliger til salgs betyr et enda større og sterkere press på et overopphetet boligmarked i vår kommune. Konsekvensen blir færre muligheter med enda høyere priser når tilgangen på boliger ikke finnes. Er det dette som Malmer Solli vil definere som sosial boligpolitikk?

Ja, det er riktig at vi i MDG vil bygge rundt kollektivknutepunkter. Sandvika, Bekkestua og Fornebu mener vi er områder som egner seg for boliger til alle, ikke bare de ‘med størst lommebok’. Hvor vil Malmer Solli bygge? Eller vil ikke SV sin kommende kommunestyregruppe ha innflytting i det hele tatt?

Sammen med Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Rødt har vi i MDG i løpet av det siste året jobbet frem forslag til en felles boligpolitikk for Bærum. De innspillene har vi fremmet som enkelte forslag under behandlingen av boligrelaterte saker og dermed presset Høyre/Frp til endring av kurs, slik at alle skal ha råd til å bo i Bærum.

Alle partiene, med de forskjeller som de enkelte partiene har, er enig at boligutviklingen i mye høyere grad skal skje på innbyggernes premisser og ikke på utbyggernes. Dette er noe vi fem partier har som en felles målsetting.

Så er vi uenig hvor mye det skal bygges og i hvilken takt.

I praktisk politikk setter MDG penger bak ordene om boliger for alle i Bærum. I vårt alternative budsjettforslag for 2019 foreslo MDG 380 millioner kroner til utviklingen av en tredje boligsektor, bl.a. med tomtekjøp.

Sammen med andre MDG-politikere i Oslo/Akershus/Viken jobber vi koordinert for å redusere boligpresset bl.a. i Bærum. Stor innflytting er ikke et mål i seg selv. Men de som velger å flytte til vår kommune skal møte et anstendig boligmarked, hvis MDG får innflytelse på Bærumspolitikken.

Det er å vise at MDG står for en sosial boligpolitikk. Både for de mennesker som bor i Bærum nå og ikke minst, for dem som ønsker å flytte hit og bidra til utviklingen av et varmere, medmenneskelig grønnere samfunn.