Kolllektivkrisen i Bærum må løses

Fotocredit: Knut Bjerke

Kollektivtilbudet internt i Bærum er kritisk dårlig. For mange som bor og jobber på forskjellige steder i kommunen er det ikke et reelt alternativ å velge kollektive løsninger. Bærum MDG vil nå at kommunen og fylket prioriterer å få løst de store utfordringene med kollektivtilbudet vårt.

Les leserinnlegget av Hans Rugset publisert i Budstikka 29. august.

29. august, 2019

- Vi har fått mange historier om det dårlige kollektivtilbudet i møter med velgere.

Skal du reise internt i Bærum med buss må du ha svært god tid. Skal du for eksempel fra Eiksmarka til Sandvika, kan du to ganger i timen ta en «direktebuss». Den stopper 28 steder på veien og tar en drøy halvtime, hvis det ikke er rushtrafikk. Skal du fra Vøyenenga til Kolsås med buss, for eksempel for å ta T-banen videre, må du belage deg på en halvtimes reise med bytte av buss i Sandvika. Med bil tar det 7 minutter. Skal du fra Hosle til Bærum sykehus må du sette av store deler av dagen. Det tar minst 40 minutter og du må bytte buss to ganger.

Vi har fått mange historier om det dårlige kollektivtilbudet i møter med velgere i valgkampen. Noen vegrer seg for å bytte jobb fra Oslo til en mer attraktiv arbeidsgiver i Bærum fordi de da må kjøpe en bil til. Andre, som av ulike grunner er avhengige av kollektivtransport, opplever store problemer i hverdagen og synes det er altfor dyrt å reise kollektivt. Mange vegrer seg for å dra på kino eller være ute med venner til det nærmer seg stengetid fordi bussen slutter å gå for tidlig. Det urettferdige takstsystemet med to takster i kommunen reagerer mange også sterkt på.

Historiene bekrefter de negative resultatene i Ruters egen kundeundersøkelse i 2018, hvor flertallet mener at tilbudet har blitt dårligere og prisene altfor høye.

Hva kan så Bærum kommune gjøre med dette? Det er Akershus fylke (Viken fra 01.01.2020) som eier Ruter sammen med Oslo kommune. Kommunen har imidlertid jevnlige møter med Ruter, og har tidligere fått gehør for ønsker om endringer på enkeltruter. Nå er det på tide å innta en langt mer aktiv pådriverrolle og kreve betydelige gjennomslag for langt bedre og helhetlige løsninger for Bærums befolkning. Dersom Ruter ikke vil hjelpe oss må vi finne alternativer til Ruter, gjerne i samarbeid med næringslivet.

Kommunen skal også utarbeide en mobilitetsstrategi etter valget. Her vil MDG arbeide for at det legges langt større vekt på den viktige rollen den interne kollektivtransporten har i kommunen enn det har vært vilje til så langt.

Det er også fylkestingsvalg den 9. september. Fylkestinget bevilger midler til kollektivtransport for fylket. Vi ønsker mer penger til kollektivtransport i hele fylket, og at Bærum må få en større andel av totalbudsjettet. Vi er tross alt over 127.000 innbyggere i Bærum, og vårt interne kollektivtilbud har blitt forsømt i en årrekke. Nå er det vår tur!

Bærum MDG går til valg på å jobbe knallhardt for et langt bedre kollektivtilbud i hele Bærum, og ønsker blant annet mange flere avganger, nye interne ekspressruter, takstsone 1 i hele kommunen, utredning av nye løsninger samt 20 prosent billigere billetter for alle.