Klimajubel med bismak

Bærum kommune har kommet godt ut i stiftelsen Carbon Disclosure Projects (CDP) rangering av byenes innsats i klimaarbeidet. Vi har sett litt nærmere på datasettet som viser hva CDP har registrert av svar fra kommunen og hva de har lagt vekt på. Kommunen har fått god uttelling fordi vi flinke til å planlegge, og vi har en rekke gode programmer og initiativer som trekker kommunen i en mer klimavennlig retning.

 

Les Hans Rugset sitt leserinnlegg publisert i Budstikka 10. juli.

 

10. august, 2019

Men kommunen har ikke meldt inn noen konkrete klimatiltak («emission reduction actions»). Det er egentlig ikke særlig overraskende. Hvis vi ser på klimastrategien og etterfølgende politiske vedtak, er det svært få konkrete tiltak som faktisk er vedtatt og satt i verk.

Det som særlig fikk CDP til å finne frem de høye karakterene, er imidlertid at utslippene i Bærum faktisk gikk ned med 7 % fra 2009 til 2017. Nedgangen var dermed «on track» i forhold til vedtatte planer.

Det CDP trolig ikke fikk med seg, er at nedgangen ikke skyldes konkrete tiltak basert på kommunens klimastrategi, men i all hovedsak nasjonal politikk om fordeler til elbiler, palmeolje i dieselen og utfasing av fyringsolje. Etter at palmeoljen ble faset ut av dieselen i 2018, forventes det at utslippene vil gå opp igjen, slik de gjorde det på nasjonalt nivå i 2018. Tallene for Bærum for 2018 er ikke klare ennå.

I Bærum utgjorde utslipp fra veitrafikken hele 82 % av totalen i 2017. Det er særlig to lokale klimatiltak som vil bidra til at utslipp herfra går ned: Bygging av nye sykkelveier og et langt bedre kollektivtilbud, begge i kombinasjon med bilregulerende tiltak for å gi syklister og busser bedre fremkommelighet.

Sykkelstrategien ble vingeklippet av Høyre og Venstre på oppløpssiden da den skulle vedtas i vinter, og bygging av nye sykkelveier lar vente på seg. Imens krangler Høyre og Venstre om hvem som har sagt og gjort hva om takstsoner og kollektivtilbud i kommunen og fylket, uten at noe skjer. Og bilregulerende tiltak, som også Budstikka etterspør i sin leder den 1. juli, kan vi foreløpig se langt etter. Bilpartiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet ivrer i stedet for at en ny motorveikoloss med økt kapasitet skal gå tvers gjennom kommunen.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil ha en langt mer ambisiøs klimapolitikk her i Bærum. Blant annet vil vi øke ambisjonsnivået drastisk fra 40 % til 90 % reduksjon i utslipp i 2030 og ha et klimaregnskap som faktisk måler vår innsats fra år til år. Da er vi på linje med ambisjonene i f.eks. Stavanger, Bergen og Oslo og mange andre byer og kommuner i Norge. Og – enda viktigere – vi har en lang rekke konkrete tiltak som i sum vil medføre at målene faktisk kan nås.

Vi kan godt sole oss litt i glansen av hyggelige kåringer gjort et godt stykke unna rådhuset. Men nå er tiden kommet for å tørre å ta noen tøffe avgjørelser i kommunen vår. Hvis ikke vil våre etterkommere få det langt tøffere.