Grønt lederskap – ja, takk!

Verden, Norge og Bærum etterspør grønt lederskap. MDG er klare!

Les Kim Zimmer sitt innlegg i Budstikka 20. juni

20. juni, 2019

Det skjer noe spennende og løfterikt i Europa, Norge og Bærum. Det har blitt naturlig å prioritere natur og miljø høyest. Grønt lederskap etterspørres og Miljøpartiet De Grønne har blitt et realistisk og troverdig styringsparti. Kanskje blir det politiske landskapet i Bærum også veldig forskjellig etter valget.

Miljøpartier vant valget til Europaparlamentet nylig, Finlands grønne parti har gått inn i regjering og MDG har kraftig oppsving i Norge. I Oslo hvor MDG har hatt den mest profilerte rollen som styringsparti i fire år er oppsvinget enormt. Vi ser det samme i Bærum. Mellom 30 og 70 prosent økt oppslutning hvis vi skal tro de siste meningsmålingene. 30 prosent flere medlemmer i Bærum MDG hittil i 2019 bekrefter at det skjer noe uvanlig.

I sin kommentar til meningsmålingen i mai ville ikke Budstikka kalle MDGs fremgang en «grønn bølge», fordi Venstre samtidig gikk tilbake. Budstikka hadde kanskje rett i mai, men endringene skjer raskt og de er store. Barnas tydelighet og skolestreiker over hele verden gjør inntrykk, også på barnas foreldre. Natur og miljø er de viktigste sakene for folk i Bærum, og for nær 40% av unge velgere er de avgjørende for valg av parti. FN og andres rapporter om klimaendringer og tap av naturmangfold skremmer med rette og maner til handling. Den overdrevne fokuseringen på den såkalte «bompengekrisen» setter regjeringens og stortingets prioriteringer i perspektiv, og mange reagerer sterkt på denne avsporingen fra de virkelige utfordringene lokalt og globalt.

Folket krever forandring og de krever det nå. Man kan kalle det et stemningsskifte, en oppvåkning, et paradigmeskifte, en grønn bølge eller hva man vil. Faktum er at De Grønne blir tatt på alvor, og at vår radikale og utålmodige politikk for å bevare et solidarisk velferdssamfunn innenfor naturens tålegrenser anses som troverdig og nødvendig. Når MDGs byråd Lan Marie Berg i Oslo omtales som «Norges overlegent mest toneangivende og interessante politiker» av en vanligvis MDG-kritisk journalist er det fristende å bruke hans egen konklusjon: «Man må gni seg i øynene. Så raskt har det gått».

Bærum henger langt etter i natur-, miljø og klimaarbeidet. Det er meget motiverende at «den grønne bølgen» nå ser ut til å ha nådd også vår lille andedam. Grønt lederskap etterspørres og Miljøpartiet De Grønne er klare til å ta ansvar – for barnas, naturens og fremtidens skyld.