Nyheter

Kategori: Politikk

De nominerte til kommunevalget 2019

Nominasjonsmøte i Bærum MDG har valgt sine kandidater til kommunevalget 2019

...

Kulturminner og ny E18

Er kulturminner langs E18 mindre verdt enn andre?

...

Digitalisering som gjør oss fattigere?

I Miljøpartiet De Grønnes prinsipprogram kan man lese: «Samfunnets viktigste oppgave er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit ...

Bygging av ny E18 bør aldri starte

Vei. E18 har blitt et valg mellom økonomisk og økologisk kollaps.

...

MDG og Sandvika Storsenters fremtid

Takk til alle engasjerte bidragsytere i debatten om Sandvika Storsenter

...

Utkast til program for Bærum MDG 2019-23

Programutkastet er formet omkring 14 bærekraftsmål for Bærum, som er knyttet til FNs bærekraftsmål

...

Nominasjonslisten for kommunevalget 2019

Forslag til nominasjonsliste for Bærum MDG til kommunevalget 2019 er klar! Endelig liste avgjøres på nominasjonsmøtet 20/11

...

Ja til hav-senter, men vi vil ha noe bedre enn et tårn

De Grønne ønsker ideen om et internasjonalt hav-senter på Fornebu velkommen.

...

Ny kamp for Fossum

På høring. Områdereguleringsplanen for Fossum ligger ute til høring. Planen er dårlig og må avvises.

...

MDG-leder: Storsenterets tid er ute

Klimaversting. Tiden er omme for Sandvika Storsenter av mange gode grunner.

...