Fotocredit:

Wøyen Gård som økologisk andelslandbruk

Nå er det dags å skape et økologisk andelslandbruk på Wøyen Gård. Da vil det bli et yrende liv på en flott
gård eid av Bærum Kommune for Bærums innbyggere!

5. september, 2015

– Leserinnlegg i Budstikka av 11. kandidat Jørn Strømholm –

Wøyen Gård er en av de eldste gårdene i Bærum og ble kjøpt av Bærum kommune i 1971. I dag er det tilholdssted for BKA (Bærum Kommunale Arbeidssentre) og Glassverket skole. I tillegg leier kommunen ut lokaler til Bærum Husflidlag og en kafé. Gården har ca. 450 dekar dyrkbar mark, som er forpaktet bort til en annen gårdeier. Dette er et sted hvor barn, ungdom og voksne kan være kreative og lære mer om alt fra kornmaling til vedkløyving, fra husflidaktiviteter til folkedans, fra plantesalg til juleverksted.

Det har i lengre tid vært etterspurt mer liv rundt på Wøyen Gård, og helt tilbake til 2012 uttalte Jack Eklund ved BKA til Bæringen: «Gården burde være åpen og tilgjengelig for familier og andre i helgene». Men alle utviklingsforslag har så langt blitt nedstemt, antakelig pga. for store kostnader til etablering og drift. Det gjelder både forslaget om etablering av en botanisk hage, en botanisk park eller en besøksgård. Heldigvis ble ikke dette noe av, for konsekvensene ville vært at mye dyrkbar kvalitetsjord hadde blitt bygget ned, og det er ikke forenlig med en bærekraftig miljøpolitikk.

Men hva om Bærum Kommune tok tilbake deler av den dyrkbare jorden og skapte et økologisk andelslandbruk for sine innbyggere?

Pr. mai 2015 har Norge 27 registrerte andelslandbruk, hvorav 5 i Akershus og ett i Bærum. Øverland Andelslandbruk i Bærum var det første andelslandbruket i Norge og ble etablert i 2006. I dag står rundt 300 personer på venteliste for å bli andelsmedlem, noe som viser den voldsomme interessen for økologisk dyrking, sunn og kortreist mat og et bærekraftig uttak fra naturen. Her kan medlemmet være med i hele livssyklusen til et bruk, og følge med og delta fra før et frø legges i jorden til etter at en grønnsak eller frukt er høstet. Andelslandbruket er med å bidrar til en bevisstgjøring og kobling tilbake til naturen.

Innenfor kommunegrensen finnes det altså mye kunnskap og erfaring om økologisk andelslandbruk, og dette kan Bærum Kommune benytte seg av når deler av Wøyen Gård skal videreutvikles. Konseptet har muligheter til selv å finansiere den løpende driften, med start-hjelp fra kommunen! I tillegg vil flere innbyggere få muligheten til å skolere seg i bl.a. naturlige økologiske prinsipper, dyrkning, vekst og høsting, helhetlige og naturlig kretsløp, symbiotiske mikroorganismeforhold, samarbeid m.m. Det blir også et sted hvor folk kan komme å slappe av fra en travel hverdag, utvikle og styrke gode relasjoner, og ikke minst få kjenne gleden med å produsere et utbytte som er i harmoni med naturen og dyrene rundt oss!

Ved å skape et økologisk andelslandbruk på Wøyen Gård, vil det bli et yrende liv på en flott gård eid av Bærum Kommune for Bærums innbyggere. Konseptet vil også gavne den eksisterende aktiviteten på gården. Det vil bli en synliggjøring av økologi og kortreist mat, og vil vise at kommunen er sitt grønne ansvar bevisst. Det vil garantert bli en bærekraftig og fremtidsrettet investering, til glede for et mangfoldig felleskapet.