Vikens fremtid er grønn

Den viktigste nyheten for Bærum i Viken-plattformen er at nye E18 skal endres, skriver Hans Rugset i et leserinnlegg i Budstikka 9. oktober. 

10. oktober, 2019

Den politiske plattformen for Viken fylke ble lagt frem den 1. oktober av MDG, Ap, SV og Sp. Plattformen innebærer et betydelig gjennomslag i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn med et mindre økologisk fotavtrykk og med en storsatsing på kollektivtransport og sykkelveier, bevaring av natur og matjord og ambisiøse klimamål.

For Bærums del er det mange gode nyheter i plattformen. Den viktigste er at nye E18 skal endres. Prosjektet ble planlagt i en annen tid. Nå er vi i ferd med å planlegge samfunnet helt annerledes enn bare for ti år siden. Nye, overdimensjonerte motorveiprosjekter har ingen plass i en slik fremtid. Skal vi nå klimamålene og oppfylle målet om nullvekst for biltrafikken i byene, må vi tenke annerledes.

Kostnadene har også blitt altfor store. Vi i Bærum MDG håper at startskuddet nå kan gå for å planlegge et mer fremtidsrettet prosjekt, hvor kollektivtransport, uavbrutt ekspressvei for sykkel og gode miljøløsninger for lokalsamfunnet får en mye høyere prioritet.

Kollektivtransporten får også et skikkelig løft, og det vil vi få merke godt i Bærum. Kollektivtransporten på tvers i Bærum skal styrkes, og det skal planlegges for utvidelser av T-banenettet. Bærum MDG har vært en pådriver for å få prioritert en løsning på kollektivkrisen i Bærum, og har nå fått et betydelig gjennomslag. Kollektivtransporten til utfartsstedene skal også styrkes.

Ambisjonene for klimakutt er høye, med mål om 80 prosent kutt innen 2030. Dette må få betydning for neste års revidering av Bærums klimastrategi. Det samme vil målet om at all transport skal være utslippsfri innen 2030.

Vi er også svært glade for at hensynet til biologisk mangfold og bevaring av små og store naturområder skal veie tyngre i møte med eiendomsutviklere og andre næringsinteresser. Fylkeskommunen skal gripe inn oftere mot inngrep som ødelegger natur og viktige kulturverdier, og terskelen for å bygge ned inngrepsfrie naturområder blir høyere. Det betyr at mulighetene for å berge noen av de utrydningstruede artene i Bærum blir større.

Viken vil også ha nullvisjon for nedbygging av matjord. Da vil vi forhåpentligvis unngå nye vedtak i samme gate som Høyre og Aps vedtak i mai om nedbygging av 58 dekar matjord på Fossum.

Andre gjennomslag med betydning for Bærum er samarbeid om innføring av arealregnskap i kommunene, støtte til hjemmelading i borettslag og sameier og miljøskogbruk med plukkhugst. Fjorden får også bedre vilkår med begrensninger i bruk av vannscootere.

Det vi ikke er spesielt fornøyd med, er at bygging av nytt hovedkvarter for Viken fylkeskommune i Sandvika utsettes i to år. Å få 750 nye arbeidsplasser vil bidra til å skape liv i de nye gatene i Sandvika og gir et enda bedre grunnlag for butikker, tjenesteytere og et godt bymiljø i et bilfritt Sandvika sentrum. Vi anser likevel mulighetene for å få gjennomført etableringen av hovedkvarteret for gode.

Vikens fremtid er slett ikke i det blå. Den er grønn.