Vi støtter ungdommen i klimastreiken

I demonstrasjoner over hele verden viser ungdom at de ikke er fornøyd med den innsatsen politikerne gjør for å begrense klimaendringene. Nå har demonstrasjonene nådd Norge, og 22. mars demonstrerte mange ungdommer, også fra Bærum, utenfor Stortinget.

Les innlegget av Hans Rugset, 5.-kandidat,for Bærum MDG  og Kim Zimmer, 3.-kandidat og lokallagsleder for Bærum MDG, som ble publisert i Budstikka 21. mars. 

 

26. mars, 2019

Hvis dagens klimapolitikk fortsetter, får vi en temperaturøkning på 3–4 grader i gjennomsnitt i år 2100. Det slår regjeringens eget Klimarisikoutvalg fast i sin rapport fra desember 2018. Det vil få katastrofale konsekvenser for blant annet matforsyningen og livet i havet, og vi får ødeleggelser av ekstremvær som er større enn vi noen gang har sett. Rapporten bygger blant annet på FNs klimarapport, som sjokkerte mange da den kom i oktober i fjor.

Ungdommen har lest rapportene. De har hørt på forskere og fått informasjon om klimaendringene på skolen, i hjemmene og på internett.

De har også forsøkt å finne ut hvilke tiltak politikerne har vedtatt for å stanse klimaendringene. De har til sin forferdelse funnet ut at det meste fortsetter som før, og at det ikke vedtas effektive tiltak nå, men at det skal skje senere. Vi vet hva som må til for å begrense klimaendringene, men viljen til å sette i gang med nødvendige tiltak som kan være upopulære i befolkningen er ikke til stede hos dem som styrer.

I stedet for å heies frem, blir ungdommen forsøkt latterliggjort av voksne som sier at de må slutte å be foreldrene om nye telefoner, sydenturer og å bli kjørt til trening. Men det er ikke ungdommen selv som har ansvaret for dette. Det er foreldrene som har latt denne utviklingen skje.

Vi i Bærum MDG heier på Bærumsungdommen og tar dem på alvor. Vi ønsker engasjementet deres hjertelig velkomment, og er glade for at de viser vei i kampen mot klimaendringer og ødeleggelse av naturen.

Men vi ønsker også at foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og andre voksne i Bærum tar situasjonen på alvor. Det er vi som er voksne nå som har ansvaret for å etterlate oss en levelig planet til våre etterkommere. Det er ikke for sent ennå, men det haster.