«Vi kan jo ikke ha det sånn!»

Fotocredit: Siri Anne Bjørnbakken, CC-BY-NC 2.0

Budstikka synes det er prisverdig klar tale fra Bærums ordfører når hun hevder at «det er klart vi ikke kan bygge en ny vei som vil være en stor barriere mellom byen og fjorden.»

6. desember, 2018

Av Ingar Sagedal Bie, kommunestyrerepresentant for Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Morten Larsen i Høyre kaller planen om et nytt bro- og veisystem mellom rådhuset og sjøen for tragisk.

«Det blir ingen kapasitetsøkning», sier Venstres Ole Andreas Lilloe-Olsen. Han sammenligner Bærum og Sandvika med Rådhusplassen, som jo er blitt bilfri.

Arbeiderpartiets Kjell Maartmann-Moe hevder at nye E18 blir som Bjørvika-tunnelen er blitt for området rundt operaen.

Miljøpartiet De Grønne har primært vært motstander av kapasitetsøkning, og vi har vært i stand til å lese dette av Vegvesenets planer hele tiden.

Byutviklingsmulighetene som ligger i å føre E18 under bakken under Sandvika har vi vært positive til. Vi har også hevdet at totalsummen på 40 milliarder kroner (før eventuell sprekk) er hinsides.

Uten å hevde at vi har regnekompetansen for dette prosjektet, har vi ment at halvparten, 20 milliarder, må være grensen for prosjektet, enten det er bilistene som skal betale med bompenger eller det skal komme direkte fra skattepengene.

Når det kommer til Nye E18 og spesielt Sandvika-planene, må jeg si at det er sjokkerende hvor tungnemme store deler av kommunestyret er.

Også i kommunens eget dokument fra februar 2016 står det om veien og broen forbi Sandvika. Flertallet i kommunestyret har latt Statens vegvesen få definere hva og hvordan E18 skal bli, både bompengeløsningen og firefelts «beredskapsvei» for å sikre «god og forutsigbar kapasitet».

«Oops! Skal det gå en firefeltsvei på bakken?»
«Oops! Ser seks etasjer så høyt ut?»
«Ja, men det blir jo en flott sykkelvei!»