Vi kan ikke ødelegge natur for å verne miljø

Fotocredit: Et stykke uberørt natur i Vestmarka

Vi må ikke bli så ivrige i kampen for miljøet at vi glemmer andre grunnleggende verdier. Dette kjennes litt rart å si som MDG-politiker, for hva kan være like viktig som å forhindre ødeleggende global oppvarming? Å stanse ødeleggelser av natur er like viktig. Naturen er under like stort press fra menneskelig aktivitet som fra raske endringer i klimaet, skriver kommunestyrerepresentant Kim Zimmer i et leserinnlegg i Budstikka 24. november. 

24. november, 2019

Hvis rapporten til FNs Naturpanel har rett står vi overfor en uhyre vanskelig oppgave. Vi må både slutte å ødelegge natur og motvirke klimaendringer samtidig hvis vi skal sikre fremtiden velferd. I dette perspektivet er «miljø» et vanskelig ord. Det favner så vidt og kan bety ulike ting for forskjellige mennesker. Det dekker alt fra artsmangfold og livsgrunnlaget vårt til trivsel i hverdagen. Derfor er «miljøgevinst» et lite oppklarende ord i debatten.

Flertallet i Planutvalget (V, H og Frp) og Budstikkas lederskribent mener «miljøgevinstene» ved å bruke enorme mengder stein til veibygging i Marka er så store og så åpenbare at det hverken er behov for konsekvensvurdering eller alternative planer.

Jeg mener den konklusjonen er for enkel og for rask. Er det åpenbart mer miljøvennlig å knuse steinen og frakte den i gjennomsnitt 6 km innover i Marka for å grave den ned enn å frakte den i andre retninger? Er det åpenbart at skaden på naturen er akseptabel når to verdifulle naturtypeområder ødelegges allerede på den første av 13 kilometer skiløype som skal bli sommervei? Er det åpenbart at det haster så veldig med å fjerne tidvis misfarging av drikkevannet at vi ikke kan ta oss tid til debatten om hvordan naturvern, friluftsliv, trygg ferdsel, folkehelse, nærmiljø og CO2-utslipp skal balanseres?

Vi politikere har et spesielt ansvar for å forstå helheten og balansere ulike hensyn når vi beslutter i hver enkelt sak. Til dette trenger vi kunnskap om konsekvenser og alternativer. Vi må også tenke nytt om verdien av natur for å unngå å gjøre stor skade med velmente «miljøvennlige» løsninger. Kanskje klarer vi også å tenke nytt om utviklingen av samfunnet vårt fremover, og våger å ta debatten om vi f.eks. kan klare oss med færre hull og ødeleggelser i naturen til alskens gode formål.

I Bærum er presset på arealer og naturmangfoldet stort, og vi kommer til å få mange saker fremover som krever kunnskap, kløkt, politisk mot og vilje til samarbeid. Miljøpartiet De Grønne er klare for denne utfordringen og for å kjempe på lag med naturen – slik vi kjemper for mennesker og miljø.