3 velgergarantier fra mdg
Fotocredit: Ole Klamas

Vi gir 3 garantier til deg som stemmer MDG

Når det skal forhandles om regjeringsmakt, er det tre garantier vi vil gi deg, for å sette fart på det grønne skiftet.

3. september, 2017

 

De Grønne setter alltid miljø først

Velgergaranti_miljø

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

De Grønne vil aldri ofre en viktig miljøsak for å oppnå noe annet. Denne strategien skiller oss fra de andre partiene og den har allerede gitt resultater. To av de viktigste sakene De Grønne lovte å prioritere på Stortinget i inneværende periode var å få vedtatt en klimalov og å trekke Oljefondet ut av kull. Begge deler er nå vedtatt.

Denne strategien har også gitt resultater i Oslo.

– Vi satt klima og miljø øverst og det gjorde at vi gikk fra å være byens minste parti til byens tredje største. Den makten har vi brukt til å få gjennomslag for de viktige klima og miljøsakene, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, da hun presenterte De Grønnes andre velgergaranti.

De Grønne har i Oslo fått gjennomslag for redusert bilbruk, bilfritt sentrum og storsatsing på kollektiv og sykkel. For denne politikken har Oslo fått internasjonal oppmerksomhet og blitt kåret til årets miljøby i Europa.

 

Velgergaranti_olje

Rasmus Hansson, Stortings-representant og talsperson for MDG

De Grønne støtter ingen regjering som åpner nye oljefelt

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn det klimaet tåler. En ny rapport viser at det ikke kan åpnes noen nye oljefelt i Norge om verden skal kunne nå 1,5 eller 2 gradsmålet.

– Det er starten på det grønne skiftet at vi sier at nå skal vi ikke lete mer! sa talsperson Rasmus Hansson da han presenterte De Grønnes andre velgergaranti.

Norge som fossilnasjon har mulighet og ansvar for å lede det grønne skiftet globalt. Det må vi utnytte. Norge skal bli en moderne velferdsstat og verdensledende innen ny, grønn teknologi, bærekraftig bruk av naturressurser og kompetansebaserte næringer.

 

De Grønne støtter aldri Frp i regjering

Velgergaranti_frp

Une Aina Bastholm, talsperson for MDG

Med Frp i regjering har Norge i dag en finansminister som bare er opptatt av å dele ut skatteletter til de rikeste. Vi har en innvandringsminister som vil møte de som trenger hjelp med en kald skulder, heller enn en varm hånd. Vi har en oljeminister som klager over at det er vanskelig å stå opp for olje- og gassbransjen.

– Norge og verden har ikke tid til enda flere år med høyrepopulister i førersetet som fortsatt prøver å oppføre seg som om de ikke har en posisjon i det hele tatt, sa talsperson Une Aina Bastholm da hun presenterte De Grønnes andre velgergaranti.