Vi finnes

(leserinnlegg trykt i Budstikka 29.9.2010)

Det var mange miljøpartister i Asker og Bærum, som satt kaffen i halsen kvelden da NRKs politiske kommentator Kyrre Nakkim kunne opplyse oss – og resten av det norske folk – om at vi ikke eksisterer. Anledningen var at vårt svenske søsterparti, Miljöpartiet de gröna, gjorde et historisk godt valg og nå er nabolandets tredje største parti.
Kyrre Nakkims kommentar til dette var at det ikke finnes noe tilsvarende parti i Norge. Dette til tross for at vi hadde informert NRK både i forkant og under valget i Sverige om at vi hadde representanter til stede på Miljöpartiets valgvake om de skulle ønske en kommentar.
Under valgkampen i fjor hadde vi gjentatte ganger kontakt med den samme Kyrre Nakkim, som nå hevder at vi altså ikke finnes. Ikke bare finnes vi, men vi har allerede begynt å merke den grønne bølgen som har satt inn i vårt naboland og resten av Europa. Norske Miljøpartiet De Grønne får stadig flere lokallag, og har også etablert seg i Bærum. Vi stiller til valg neste høst og håper på et brakvalg.
Bård Sødal Grasbekk,
leder, Miljøpartiet De Grønne i Bærum