Ugyldig Fossum-vedtak?

Vi i Miljøpartiet De Grønne frykter at Høyre snor seg unna så mange av departementets krav at Fossum-reguleringen blir ugyldig.

9. april, 2019

Leserinnlegg av Kim Zimmer publisert i Budstikka 9. april.

Det er for så vidt greit for oss som uansett mener planen kommer altfor tidlig og er veldig dårlig. Det er likevel bekymringsfullt, fordi det sløser med kommunal planleggingskapasitet og i verste fall endrer maktbalansen mellom departement og kommune i en uheldig retning.

Miljøverndepartementet aksepterte i 2011 at Fossum Bruk bebygges med boliger under forutsetning av tilfredsstillende kollektivløsning, begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og utvikling av lokale tjenester og tilbud innenfor planområdet.

MDGs Une A. Bastholm stilte nylig spørsmål i Stortinget om det er akseptabelt at Bærum bygger ned dyrket mark i forbindelse med Fossum-utbyggingen. I sitt ellers vage svar understreket kommunalministeren kommunens ansvar for å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn.

Det er disse forutsetningene Høyre bryter med i sin iver etter en stor utbygging på Fossum. Med AP og Frp som vekslende, villige partnere legges det til rette for det Fossum ikke skulle bli – en bilbasert by i Marka. Forutsetningen om høy tetthet omfavnes og forsterkes. I siste sving erkjenner Høyre at departementet ikke krever 2.000 boliger på Fossum, men det er bare ord som endres, ikke realiteter. Det planlegges fortsatt en by på Fossum med like stor tetthet som på Fornebu.

Bestemmelsene om parkering blir trassige, kaotiske og selvmotsigende. Høyre og Frp overkjører rådmannen og vil at Fossum skal bli like bilbasert som resten av Bærum. Samtidig vedtas det at kollektivdekningen, bildelingsordninger og tilrettelegging for sykkel og gange skal være så god at bare et mindretall av husholdningene har behov for egen bil. Man krever altså parkeringsdekning det ikke skal være behov for!

Hvem lar seg lure? Høyre og Frp bør erkjenne at de prioriterer bil foran natur og miljø.

Også om jordvern tyr man til triks for at Løvenskiold og Obos skal få bygget flest mulig boliger. Idrettsanlegg og bo- og behandlingssenter legges på dyrket mark utenfor industriområdet. Som alibi skal det påvises et sted der tilsvarende areal kan nydyrkes. Ingen forpliktelser om hvor, når eller hvem som skal gjøre jobben og betale for den.

Et innholdsløst vedtak for å grønnvaske en plan som raserer natur og miljø.

Høyre i regjering vil la kommunene slippe lettere unna overordnede myndigheters innsats for å ivareta fellesskapets interesser. Riksrevisjonen har levert en rapport om hvordan innsigelsesmyndigheten er svekket de siste årene. Dette svekker i sin tur miljøets rettsvern.

I Fossum-saken strekker Høyre, Ap og Frp strikken lenger enn noen gang ved å trosse departementenes forutsetninger og forventninger. Gambler de på at regjeringen overprøver departementene igjen og gir kommunen lov til å herje med natur og miljø? Siste ord er garantert ikke sagt hvis disse partiene tvinger sitt syn gjennom i kommunestyret.

 

Bakgrunn: