Fotocredit:

Trygge skoleveier i Bærum

De Grønnes visjon er at alle skolebarn i Bærum trygt skal kunne gå og sykle til skolen fra første klassetrinn.

26. august, 2015

– Leserinnlegg i Budstikka av Kim Zimmer, leder Bærum MDG –

Det har vært skolestart med mange glade og forventningsfulle barn – og trafikkproblemer. Som vanlig kan vi lese i Budstikka om utrygge skoleveier og mye stresset trafikk nær skolene. Foreldre sier de er engstlige for å la barna gå og sykle til skolen. Mange steder med god grunn dessverre

Miljøpartiet De Grønne mener vi har satt oss i en absurd situasjon når det ikke er trygt for barna å gå og sykle til skolen – fordi mor og far skal kjøre til jobben. Vi vet at det bra for trivselen, folkehelsen og miljøet at barna går og sykler til skolen. Og vi vet at vaner innarbeidet i barndommen tas med til voksenlivet.

Mange skoler har idag en aldersgrense for sykling til skolen. I løpet av høsten endres forskriften slik at det blir opp til de foresatte alene om barnet skal sykle til skolen. En endring som krever enda mer av foreldrene og gjør det enda viktigere at skoleveiene er trygge. Vi har ingen barn å miste i Bærum heller og ingen foresatte ønsker å risikere barnas liv og helse.

Akershus fylkeskommune har kartlagt de farligste strekningene langs fylkesveier. Det er bra og kan kanskje skape fortgang i å løse f.eks de livsfarlige forholdene langs Vollsveien. Men det løser ikke problemet med farlige skoleveier i Bærum. Fordi de fleste farlige situasjonene oppstår på de kommunale veiene omkring skolene. Det er positivt at Bærum kommune raskt retter opp i trafikk-farlige forhold når foreldre tar kontakt, og utbedringen kan gjøres med enkle midler. Det er også positivt at Budstikka setter søkelys på skoleveiene og begynner på den kartleggingen av farlige punkter og strekninger som Bærums politikere burde ha gjort for lenge siden.

De Grønnes visjon er at alle skolebarn i Bærum trygt skal kunne gå og sykle til skolen fra første klassetrinn. Vi mener det er politikernes ansvar å legge til rette for dette og vi vil kjempe for det i Kommunestyret. Helt konkret vil vi umiddelbart foreslå tre tiltak. For det første at det defineres hva en trygg skolevei er slik at alle vet hva de kan forvente og kreve for sine barn. For det andre at alle skoleveiene i Bærum kartlegges slik at vi får en samlet oversikt over hvor den faktiske skoleveien ikke møter kravene til en trygg skolevei. For det tredje vil vi at det utvikles og iverksettes en forpliktende handlingsplan for hvordan visjonen om trygg skolevei for alle skal oppnås.

Det kommer sikkert til å koste en del penger å sikre skoleveiene i Bærum, men politikk er å prioritere. For De Grønne er valget enkelt. Barna er Bærums fremtid og De Grønne
er på parti med fremtiden.