Tør Bærumspolitikerne gå foran og vise vei fram mot lavutslippssamfunnet?

(på trykk i Budstikka 3.12.2011)

Miljøverndepartementets godkjennelse av boligområde på Fossum Bruk er
for tannløs. Vi er enige i intensjonen når de skriver
“Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Bærum, under
forutsetning av at kollektivtilbudet for Fossum styrkes vesentlig og
sikres gjennom rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, samt at det
legges opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og lokale
tjenester og tilbud i området.”

Problemet er at de ikke skriver mer konkret hva dette betyr. Hva er
vesentlig styrking av kollektivtilbudet? Halvtimesbusser? Begrenset
parkering? I motsetning til ubegrenset? Høy tetthet? Hvor mange m2 per
boenhet? I det hele tatt virker det som det er opp til Bærum kommune å
definere disse forutsetningene. Vi håper kommunestyret følger
intensjonene i godkjennelsen og strekker seg langt for å gjøre Fossum
Bruk til et sted som oppmuntrer til bærekraftig livsstil.

Her er noen forslag til utbyggingen: Det bygges 25% enheter i
størrelse 40 m2. 25% i størrelse 60 m2, 25% i størrelse 80 m2 og 25% i
størrelse 100 m2. Dette matcher den demografiske utviklingen i
befolkningen og at husholdningene i gjennomsnitt får stadig færre
personer. I dag er gjennomsnittlig boareal per innbygger i Norge 57
m2. I 1980 var det 36 m2. Om vi kunne kommet oss ned mot 1980-nivå
ville vi tålt en 50% befolkningsøkning uten å røre hverken
naturområder eller dyrket mark.

Et annet forslag er at antallet parkeringsplasser begrenses oppad til
halvparten av antallet boenheter. Disse parkeringsplassene bør leies
ut til priser som reflekterer prisen på arealet de legger beslag på.
Det skal lønne seg å leve bilfritt. Et bilkollektiv som dekker
bilbehovet for de som kun trenger bilen av og til opprettes. Minst 50%
av parkeringsplassene reserveres elbiler.

Vi håper Bærumspolitikerne tør gå foran og prioritere miljøet nå når
de har muligheten.