Sur E18-svie

Fotocredit: Illustrasjon av Statens Vegvesen, og viser E18 over Ramstadsletta

Nye E18 er en gammeldags og dårlig idé, som skaper flere problemer enn den løser.

28. september, 2018

Av Nikki Schei (gruppeleder MDG i Bærum kommunestyre), Kim Zimmer (leder i Bærum MDG). Debattinnlegg i Budstikka.no.

Og den er dyr. Veldig dyr. Derfor hjalp det ikke at partiene som prioriterer biler høyere enn mennesker i samfunnsutviklingen, begynte å kalle monsterveien for et «miljøtiltak».

Det gigantiske prosjektet er ikke lønnsomt for samfunnet eller næringslivet uansett hvordan man regner på det.

Derfor bestemte Stortinget at bilistene må ta regningen selv da regjeringen trumfet gjennom Nye E18 til trampeklapp fra Arbeiderpartiet og Venstre.

Nå kan ikke lenger konsekvensene stikkes under stol. Kostnaden synliggjøres som bompenger, og dilemmaet om hvordan byrden skal fordeles er lagt på politikernes bord.

Det er skuffende å se hvordan de samme politikerne som har trumfet gjennom Nye E18, nå kvier seg for å håndtere denne virkeligheten. Det er som om de plutselig har fått en uventet situasjon i fanget selv om ingenting er nytt. Eller er det frykt for å bli koblet til konsekvensene av egen politikk i en tid med mye bompengebråk? Tidligere lettbente utsagn som Venstres «Prisen på ny E18 er ikke noe problem for det er bilistene som betaler» viser nå sin uansvarlighet og absurditet.

Fagutvalget hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum brukte mer tid på å diskutere hvordan man kunne vri seg unna saken, enn å diskutere hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en rettferdig innkreving av E18-regningen. Det er ansvarsfraskrivelse, skjult bak teknikaliteter som at feilformulerte vedtak kan true hele prosjektet.

Vi håper Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet viser større mot i formannskap og kommunestyre og tar ansvar for sin egen motorveientusiasme.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemmer imot forslaget fra Statens vegvesen om hvordan kostnadene for Nye E18 skal inndrives. Ikke primært fordi vi er motstandere av Nye E18, selv om det i høyeste grad fortsatt er sant og vårt fremste mål er å få planen tilbake til tegnebrettet så vi kan finne bedre løsninger.

Vi stemmer imot fordi innkrevingsforslaget er dårlig og urettferdig.

Forslaget viser ingen kreativitet eller forståelse for folks virkelighet når det pålegger alle som kjører bil fra Bærum til Oslo, å betale for Nye E18, uavhengig av om man bruker den nye veien eller ikke.

Spesielt ille blir det når man med trafikkteknisk argumentasjon legger opp til at man kan bruke hele veisystemet med Gjønnestunnel og Høviktunnel uten å betale 5 øre, mens en som er nødt til å kjøre fra Eiksmarka til Røa, tvinges til å betale E18-penger.

MDG ønsker ikke at lokalveinettet oversvømmes av biler som synes E18-regningen blir for høy. Slike utfordringer må løses med trafikkregulerende tiltak, ikke med en dypt urettferdig bompengeløsning.

Det håpløse forslaget om en bomstasjon i Fossumveien skal selvfølgelig aldri etableres, teknologisk utvikling eller ikke.

Det hjelper heller ikke å forlenge innkrevingstiden. Det forsterker og forlenger bare pinen ved å øke renteandelen av innkrevingsbeløpet og pådra enda større administrative kostnader. Det er ille nok med 50 prosent renter og 700 millioner kroner i innkrevingskostnader på toppen av anleggskostnadene.

MDG vil sende saken tilbake til Statens vegvesen med beskjed om å lage et rettferdig innkrevingsopplegg. Dersom Nye E18 på død og liv skal bygges, må regningen plasseres på E18-brukerne, mens man skjermer dem som naturlig bruker blant andre Bærumsveien og Griniveien, trygger lokalveiene og sikrer at trafikk som naturlig bør benytte E18-systemet, ledes dit.

Noen vil kanskje true med at det kan forsinke eller velte hele E18-prosjektet. Det ville vært en bonus.

MDG vil uansett ikke være med på at hastverk skal begrunne dårlige og urettferdige løsninger.