Realfag med hjerte

To av Bærum MDGs styremedlemmer og litt lineær optimering

På trykk i Budstikka 24. april

NTG-gründer Roger Elstads skole for realfagstalenter er en spennende ide som på sikt kan hjelpe på den akutte mangelen på ingeniører og realister i Norge. Vi trenger de beste realfagshodene som grønne innovatører for å skape en bærekraftig fremtid.

Det største problemet i dag er imidlertid at oljeindustrien støvsuger markedet for realister og dermed svekker grunnlaget for teknisk innovasjon i fornybar retning. Dette rammer ikke bare grønne oppstartbedrifter, men også skolen, inklusive Elstads realfagssatsing. Kan realfagsskolen konkurrere med oljeindustriens millionlønninger når den skal hente inn de beste mattetrenerne?

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne vedtok denne helgen en resolusjon om å senke utvinningstempoet i oljeindustrien, blant annet med begrunnelsen at oljen kveler nyskapningen i fastlandsøkonomien. På sikt fører et ensrettet næringsliv til et fattigere Norge.

Jeg vil oppfordre Elstad til å unngå ensidig satsing på rent tekniske prestasjoner i realfagene. Som finalist i nasjonale og internasjonale realfagsolympiader synes jeg tallknusing og konkurranse er gøy. Men realfagene er med å forme vår felles fremtid. Med store talenter i dem følger stort ansvar. Da kreves en bred dannelse, og et etisk og moralsk gangsyn som går utover konkurransetenkningen.

I vår tid sitter noen av verdens flinkeste fysikere, matematikere og informatikere og programmerer aksjeroboter for Wall Street. Hvis realfagsskolen også stimulerer empati, ansvarsfølelse og viljen til å jobbe for en bedre fremtid, unngår vi kanskje at det er der eller i oljebransjen Elstads realfagsenere ender opp.