Pressemelding: Konstituering av kommunestyregruppa

14. oktober, 2019

Bærum MDG har valgt ny gruppeleder
I et konstituerende møte den 13. oktober 2019 har kommunestyregruppen i Bærum MDG valgt Hans Rugset som ny gruppeleder. Hans Rugset har vært aktiv i partiet siden høsten 2018, og ble valgt inn i kommunestyret i valget høsten 2019. Hans Rugset er 48 år, advokat og bor på Kolsås.
 
-Jeg setter stor pris på den tilliten som er vist meg ved å bli valgt som gruppeleder for det tredje største partiet i Bærum. Som et blokkuavhengig parti har vi en stor forpliktelse overfor våre velgere til å gjøre det vi kan for at Bærum skal bli en mer bærekraftig og klimanøytral kommune, sier Rugset. -Vi lover å være et konstruktivt parti i opposisjon, og vår fremste oppgave vil være å mest mulig oppslutning om våre grønne, politiske løsninger i kommunestyret. Min rolle som gruppeleder vil først og fremst være å få frem det beste fra alle i den kunnskapsrike og godt sammensatte gruppen vi har nå etter valget, fortsetter han. -Det blir fire spennende år, hvor stadig flere i de mer etablerte partiene også ser nødvendigheten av å endre politikken sin i en betydelig mer klimavennlig retning, avslutter Rugset.
 
Nikki Schei takker av som gruppeleder
Nikki Schei takker av som gruppeleder etter fire år i rollen. -Det har vært en ære og en glede å ha fått ledet kommunestyregruppen de siste fire årene, sier Schei. -To meget gode valg på rad gjør at vi i MDG ser fremtiden meget lyst an. Å være en del av MDG i denne perioden med forslag på løsninger, masse ideer og utrettelig arbeid gjør at jeg ser at grunnlaget er lagt for neste gruppeledelse til å være en enda sterkere stemme som Bærums 3. største parti, fortsetter han. -Når stafettpinnen nå går videre så er det i trygghet og overbevisning at både Rugset som gruppeleder og Signe Bakke Sølberg i formannskapet kommer til å være gode, grønne og tydelige stemmer i Bærumspolitikken, avslutter Nikki Schei.
 
Signe Bakke Sølberg inn i formannskapet
I det valgtekniske samarbeidet mellom opposisjonspartiene hadde Ap, SV og Rødt opprinnelig gått sammen om å beslutte forholdstallsvalg for å omgå loven om minst 40 % representasjon av hvert kjønn i kommunens utvalg. Mot MDGs vilje ønsket de å prioritere en plass til ytre venstres Rødt i formannskapet på bekostning av kvinners representasjon. Selv om det var tungt for partiet å sette 1. kandidaten sin på varaplass, så ikke MDGs kommunestyregruppe noen annen løsning enn å selv stille med en kvinne og sørge for at likestillingen ble ivaretatt. Signe Bakke Sølberg ble dermed valgt som partiets kandidat til formannskapet før det konstituerende kommunestyremøtet den 23. oktober.
 
-Kjønnsbalanse er svært viktig for å sørge for at mest mulig av befolkningen føler seg og blir representert i lokalpolitikken. Det er beklagelig at partiene som historisk sett har gått foran i feministisk sammenheng ikke tar ansvar når det kommer til feministiske spørsmål i praksis. Det er en viktig lærdom for oss alle at kjønnskabalen ikke går opp når det er så stor overvekt av mannlige toppkandidater, sier gruppeleder Hans Rugset.
Bærum MDGs folkevalgte for perioden 2019-2023: Signe Bakke Sølberg, Kim Zimmer, Cristin Liu, Nikki Schei og Hans Rugset.