Fotocredit: Johanne Thorseth

Politikere som vedtar køprising fortjener ros, ikke kjeft

Endelig køpris

13. november, 2017

Dette er en lederartikkel i Dagbladet.no 27.10.17 om køprising i Oslo

Fra 1. oktober har Oslos bilister måttet leve med såkalt køprising, altså høyere takster i bomringen i rushtida. Dermed følger landets hovestad etter byer som Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Flere har fått smaken på ordningen, også utenfor de store byene. Bergens Tidende kunne i går melde at på Sotra utenfor Bergen ber næringslivet om køprising. De vil ha bukt med køer og forsinkelser.

Innføring av høyere avgifter for bilbruk er alltid kontroversielt. Ingen liker økte utgifter som kanskje til og med tvinger oss til å endre hverdagsrutinene våre.

Men like sikkert som at kritikken i forbindelse med innføring av rushtidsavgift vil komme, er det at den ganske raskt vil forstumme. Med god grunn. Avgiften er nemlig svært effektiv. Den reduserer trafikken og skaper dermed en bedre hverdag for folk flest.

I løpet av den korte tida avgiften har virket i Oslo, er trafikken redusert med 10 000 passeringer om dagen. Det utgjør cirka tre prosent av totalen. Med nye bommer på vei, en indre ring samt nye langs kommunens yttergrensene mot sør og nord, vil reduksjonen trolig bli enda større. Det er bra. Mindre kø betyr mer effektiv transport for de aller fleste. Mindre utslipp fra trafikken betyr bedre luft for de mange som er plaget av luftveissykdommer. Det kan faktisk også redde liv. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det døde 185 personer i Oslo i 2013 på grunn av luftforurensning, og biltrafikken er den soleklart største utslippskilden.

Kø og trafikk har vært et problem i norske byer i flere tiår. Lenge trodde man at større veier var eneste måte å løse det på. Forskning har imidlertid for lengst vist at mengden trafikanter på motorveien i rushtiden alltid vil øke til den når veiens maksimale kapasitet. Sagt på en annen måte: alle veier blir tilslutt fulle i rushtida, vi kan ikke bygge oss ut av problemet. Et system som regulerer prisen opp i perioder hvor bruken er størst, er altså helt nødvendig.

Både køprisingen og de nye bommene i Oslo har skapt harme, som særlig har rettet seg mot Miljøpartiet de grønne. Det er totalt feilslått. Tiltakene har tverrpolitisk støtte. De er en del av Oslopakke 3, en avtale mellom det rødgrønne byrådet i Oslo og borgerlige partier i Akershus. Som i de fleste tilfeller med køprising er inntektene helt avgjørende for å finansiere andre samferdselsprosjekter, i Oslo vil det blant annet bidra til ny sentrumstunnel for T-banen. Køprising er politikk som virker. Politikere som vedtar det fortjener ros, ikke kjeft.