På tide å rope salamander

Rasmus Hansson og Une Bastholm står foran et tre i sola
Fotocredit: Guri Martins

24. januar, 2017

Debattinnlegg i Budstikka 20 januar av Rasmus Hansson (Bærum) og Une Bastholm, nasjonale talspersoner for Miljøpartiet De Grønne.

Dyreliv. I disse dager skulle man nesten tro at norsk natur bare består av ulv. «Hvorfor kjemper ikke miljøvernere for andre arter?», spør du deg kanskje.

– Det er et godt spørsmål. Svaret er at grønne ildsjeler jobber for å bevare utrydningstruede arter over hele Norge, men sjelden kommer på forsida av avisa. Og naturligvis at det ikke er noen som demonstrerer foran Slottet for å utrydde elvemusling, ålegress, klippeblåvinger eller korallkjuke fra norsk natur.

De andre truede artene i landet vårt er ikke utsatt for like heftig konflikt som rovdyr. De trues av det motsatte: manglende interesse og forståelse, og ubetenksomme vedtak i kommunestyrer og storting.

Det er en konflikt som er langt vanskeligere å fylle Dagsrevyen med enn en ulvekrangel. Folk frykter ikke at ungene skal bli tatt av salamandere, men likevel står vi i fare for å utrydde dem.

Tenk om media var like opptatt av å skrive om disse «kjedelige», men kjempeviktige – og kjempespennende – artene!

Siden 1970 har antallet ville dyr i verden blitt mer enn halvert. Hvert år krymper bestandene med to prosent. Biologer kaller vår tid den «sjette masseutryddelsen». De fem forrige ble forårsaket av meteornedslag og andre ekstreme hendelser.

Nå er det vi som er årsaken. På kort tid har vi bygd ned leveområdene til planter og dyr, redusert bestandene av de fleste dyr dramatisk og drevet utallige arter til utryddelse. Nå må vi jobbe for å ta vare på det vi har igjen.

Ulven er viktig i seg selv, men den er også et viktig symbol på den mye større naturvernjobben: Vi må ta ansvar for alle arter som hører til i landet vårt, og hindre at arter forsvinner i «allmenningens tragedie».

For å nevne noe: Kommunene må få tilbake øremerkede midler til miljørådgivere, vi trenger en nasjonal bymarklov som gir bedre bevaring av natur- og friluftsområder i kommunene, vi må beskytte det lille vi har igjen av urørt villmark, vi må verne 10 prosent av den produktive skogen vår, vi trenger nye verneområder og nasjonalparker langs kysten og på land, og vi trenger mye mer kunnskap om norsk natur.

Du trenger ikke å besøke en bonde i Østerdalen for å finne en konflikt mellom natur og mennesker. Du finner temmelig sikkert minst én i ditt eget kommunestyre.

Mange mener at miljøvernere roper ulv, vi sier at det er på tide å rope salamander!

Sjeldne arter har skapt utfordringer før

  • Den sjeldne blomsten Dragehode stanset i 2013 et Obos-prosjekt på Snarøya.
  • Salamandere har forpurret flere utbyggingsplaner i Asker og Bærum, blant annet på Stabekk, på Gyssestad og i Vollen.
  • Sjelden kalklindskog i Løkkeåsen ved Sandvika skapte floker for byggingen av en tunnel i 2010.
  • Rundt om i landet har utrydningstruede gressarter stanset motorvei i Rogaland.
  • Edelkrepsen er en svært truet dyreart, og finnes i dag i livskraftige bestander kun i Norge og Estland.