Fotocredit: Jan T. Espedahl

Oslopakke 3

Kampen om en ny E18 får sin avslutning i midten av mai. Forhandlinger pågår mellom Akershus fylkeskommune og byrådet i Oslo

3. mai, 2016

Oslopakke-3-forhandlingene preger nyhetsbildet. Ekspertisen støtter stadig kraftigere våre standpunkter om mer kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for sykling i stedet for masse milliarder til en større E18 (som visstnok ikke skal brukes av flere biler). Forhandlerne både fra Akershus og Oslo kjenner våre synspunkter og argumenter godt. Om alle parter klarer å legge prestisjen til side og velge klimakloke løsninger får vi vite før midten av mai.
Gruppeleder Nikki Schei har skrevet en personlig kommentar på sin blogg.