Nytt styre i Bærum MDG

På årsmøte i Bærum Rådhus den 24 januar ble det valgt et nytt styre.

Fortsetter som leder for lokallaget gjør Geir Engdahl, til sekretær valgtes Svein Medhus, kasserer Simen Medhus og til faste styremedlemmer valgtes Lily Rong Cong og Nikki Schei.

På varaplassene valgtes Pål Erik Plathe, Anders Engdahl og John Jones.

Utførlig møtereferat kommer med det første.