Nytt styre i Bærum MDG

På årsmøtet til Bærum MDG i Sandvika ble det valgt et nytt styre. Ny leder for Bærum MDG ble Kim
Zimmer
, og de andre styremedlemmene er Svein Medhus, Liv Baggerånås, Ingar Sagedal Bie, Jørn
Strømholm, Marit Løkke, Britt Hveem, Geir Kokkvold Engdahl og Nikki Schei.
Bareum MDG Styre
Vi er nå et av landets største lokallag i partiet og det forplikter», sier 1. kandidat på De Grønnes kommuneliste Nikki Schei». «Ved at vi i årets valg stiller over 200 lister over hele landet betyr at denne grønne bølgen også kommer her i Bærum», sier Schei videre.
«For oss i Bærum blir hovedsakene arealplanlegging – hvor skal folk bo og hvordan skal vi beholde de få grønne områdene så de ikke forsetter forsvinne bit for bit – og selvsagt kampen for bedre kollektivtrafikk. Dette ikke minst sett i lyset av det som Høyre og AP kaller for ‘’miljøveien E18’’, en gigantisk økning av biltrafikken i vår kommune.» Vi skal gjøre alt det vi kan for å flytte penger fra vei til et mye bedre kollektivtilbud til Bærums innbyggere», avslutter nyvalgt leder Kim Zimmer.