Fotocredit:

På tide med nye kapteiner ved roret i Bærum

Høyre bruker styringserfaringen fra 60 år i maktposisjon som sitt sterkeste argument for at de fortsatt bør stå til rors i Bærum. Hvis det er det beste argumetet, da er det virkelig på tide å gjøre Bærum grønnere!

5. september, 2015

Høyre bruker styringserfaringen fra 60 år i maktposisjon som sitt sterkeste argument for at de fortsatt bør stå til rors i Bærum. Ordfører Hammer og varaordfører Udnes skriver i Budstikka under tittelen «Fortsatt stø kurs» at de vil bruke sin styringserfaring til å gjøre Bærum enda bedre. Det er sikkert intensjonen også, men Høyre ser ut til å ha glemt at styrmannens fremste ansvar er å forutse behovet for kursendringer. Faller du i søvn ved roret fortsetter du kanskje på stø kurs, men landkjenningen blir hard og ubehagelig.

Et tydelig eksempel på Høyres døsighet er næringspolitikken. De har plutselig oppdaget at sysselsettingen i oljenæringen synker, men hevder at det ikke var mulig for dem å forutse dette eller forberede tiltak i fall det skulle skje . Selvfølgelig var det mulig hvis man var våken. De Grønne så det tydelig og da vi utviklet programmet vårt høsten 2014 definerte vi en politikk for å møte denne utfordringen. At varaordfører Udnes mener at det ikke er politikernes rolle å mene noe konkret om kommunens næringspolitikk er jo svært underlig? Vi oppfatter det som et forsøk på å bortforklare at De Grønne har en tydeligere og mer offensiv næringspolitikk for Bærum enn det Høyre har.

Det er kanskje på grunn av Høyres motvilje mot å lede at Strategisk Næringsplan for Bærum hverken er en strategi eller en plan. Den foreskriver nemlig bare mer av det samme. Stø kurs altså, selv om farvannet krever kursendring. Kodak og Nokia var suksessfulle bedrifter som holdt stø kurs mens verden forandret seg. Vi unner ikke Bærum samme skjebne som dem.

I klima- og miljøspørsmål er Bærum en sinke. Det er nesten pinlig når Norges 5. største kommune ikke har vist noen vilje til utvikle en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan. Det finnes ikke konkrete målsettinger, kraftfulle handlingsplaner, et klimaregnskap eller en vilje til å ta ansvar i klima- og miljøspørsmål. Erna Solberg snakker så mye og varmt om behovet for «det grønne skiftet» at man skulle tro hun hadde funnet opp begrepet. Hun taler tilsynelatende for døve ører til sine partikolleger i Bærum. De holder nemlig «stø kurs».

Den samme nølingen med å ta ansvar og lede kommunen inn på nye og fremtidsrettede spor ble tydelig i debatten om kildesortering av avfall. Da Høyre aksepterte kildesortering etter mange års motstand var det fordi de forsto at et flertall i befolkningen ønsket det sterkt. Ingen tegn til miljøansvarlighet eller styringsvilje der heller altså. At det nå skal ta 18 måneder å implementere et system de allerede har i drift i Drammen vitner ikke om stor gjennomføringskraft heller.

I arealpolitikken ser vi det samme mønsteret. «Stø kurs» betyr fortsatt nedbygging av matjord og naturmangfold, fortsatt utbyggerstyring, fortsatt satsing på bilbaserte bomiljøer, fortsatt mangel på boliger for unge, og så videre. Ingen av erfaringene fra de siste 10 årene, eller nye muligheter eller behov for en ny tid, får Høyre til å skifte kurs her heller.

I samferdselspolitkken, skolepolitkkken og på mange andre områder ser vi det samme. «Fortsatt stø kurs» betyr for Høyre å foreskrive gårsdagens løsninger på morgendagens problemer. Bedriftsledere som valgte den strategien ville blitt skiftet ut. Høyre i Bærum trenger i det minste å bli ristet ut av dvalen og bli holdt i ørene av sterke, idérike, nytenkende, endringsvillige og ledelsesvillige politikere i Kommunestyret.

Bærumsskuta trenger nytt mannskap som ikke sovner ved roret. Vi trenger våkne, forutseende politikere som har vett på å legge om kursen i tide. Bærum trenger et sterkt Miljøpartiet De Grønne.