Nye E18 gir ikke renere luft

Fotocredit: Illustrasjon av Statens vegvesen

Nei, nye E18 gir ikke renere luft. Dette enorme motorveiprosjektet er fra en annen tid. Med firefelts avlastningsveier rundt tunnelene og nye lokalveier vil både trafikken og utslippene øke, skriver gruppeleder Hans Rugset i et innlegg i Budstikka 23. oktober.

24. oktober, 2019

Budstikkas Dag Otter Johansen kommenterer statusen for nye E18 etter at det nye byrådet i Oslo presenterte sin politiske plattform den 22. oktober. Johansen beskriver i utgangspunktet situasjonen godt, men det han ikke nevner, er at det nye veisystemet med blant annet avlastningsveier rundt tunnelene og store på- og avkjøringsramper medfører at det gjøres beslag på store arealer. Det vil også bli mer trafikk på veien som følge av bedre kapasitet, også der det ikke blir tunnel.

Mye av lokaltrafikken som i dag går på E18 vil dessuten gå på nye lokalveier, og utslippene blir ikke borte som følge av tunneler, men kommer bare ut et annet sted.

Hvis Bærum skal være en «ledende klimakommune», som kommunestyret allerede har vedtatt, må veitrafikken reduseres på E18 og de nye lokalveiene samlet sett.

Da må dette motorveiprosjektet endres til å bli et ekte miljøprosjekt med hovedvekt på mindre lokal forurensning, bedre fremkommelighet for kollektivtransport og syklister, lavere fartsgrenser og mindre kapasitet for veitrafikken.

Det vil gi mye bedre luft også i Bærum, i motsetning til det lite fremtidsrettede prosjektet som nå planlegges.

Regjeringen bør nå ta på alvor at de to største aktørene i samarbeidet om trafikken i Oslo-området, nemlig Viken fylke og Oslo kommune, ikke vil ha nye motorveier med økt kapasitet. Da bør de ikke kjøre over de samme aktørene og tvinge gjennom et motorveiprosjekt fra en annen tid som bare vil påføre oss i Bærum enda større problemer.