Ny resolusjon: Reduser matsvinnet

Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Årsmøtet i Bærum MDG vedtok følgende resolusjon for å bekjempe matsvinn.

 

3. februar, 2020

1/3 av all mat som produseres i verden blir aldri spist, men ødelegges eller kastes. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. Matsvinn står for mer utslipp av klimagasser enn for eksempel all verdens flytrafikk tilsammen. Bare i Norge kaster vi fra 355 til 385 000 tonn spiselig mat i året.

Myndighetene og den norske matbransjen inngikk i 2015 en intensjonsavtale om å redusere mat-svinn med 50 % innen 2030, i tråd med FNs klimamål. Vi har fått bedre oversikt over kastingen, men lite er gjort med det enorme sløseriet som skjer lenge før maten har nådd frem til forbrukerne.

Vårt inntrykk er at verken mat-bransjen eller mat-produsenter ønsker dette sløseriet. Men foreløpig er det ikke iverksatt insentiver og reguleringer som sterke nok til at det blir lønnsomt for bransjen å kaste mindre. Effektive tiltak kan for eksempel være bøtelegging av store matkjeder dersom de kaster mat, slik det praktiseres i enkelte byer i Frankrike.

I MDG har vi likevel stor tro på at det finnes idealisme og ressurser i næringslivet her i Bærum, som det går an å bygge på for å igangsette lokale tiltak mot matsvinn. Vi ønsker derfor  hjelp av administrasjonen til å invitere og utfordre matbransjen til ide-dugnad og samarbeid om mulige tiltak.

Hvis vi lykkes med å utvikle gode prosjekter hvor man for eksempel forsyner kantiner, institusjoner, skolekjøkken og lignende med helsemessig trygg og spiselig mat som ellers ville kastes, kan dette også være lønnsomt.

Enklest og tryggest er det å benytte ikke-animalske produkter bedre. Det er også forenlig med målsetningen om et sunnere og mer plantebasert kosthold. På skoler kan tiltak integreres i undervisning slik at kommende generasjoner blir flinkere til å utnytte ressursene og leve mer bærekraftig.

Samtidig er det kjøtt som har størst klima- og miljøfotavtrykk. Å finne trygge måter å redusere matsvinn også for animalske produkter er derfor viktig.

MDG foreslår at de politiske partiene  i Bærum sammen går inn for å:

  • invitere viktige aktører innen bransjen til å bidra med ideer til mulige virkemidler og tiltak. Utfordre matbransjen til å være kreative og nyskapende i årene fremover når det gjelder å redusere matsvinn
  • forsøke å finne mer fleksible løsninger når det gjelder å utnytte spiselig mat som ikke blir solgt
  • legge til rette for at vi i Bærum får en eller flere aktører som selger produkter som er på eller over best før datoen og selges til redusert pris
  • stimulere  til bedre utnytting av mat gjennom innovasjon/produktutvikling. Anvende metoder som  tørking, røking, frysing og bruk av brødrasp osv, fremfor å kaste mat
  • ansette ressurspersoner i kantiner, på skoler osv, som har kunnskap om hvordan vi utnytter maten bedre, samt spre kunnskap om hvordan man bedømmer om mat er spiselig eller ikke
  • sette søkelys på om matprodusenter i Bærum har problemer med å få solgt produkter med feil fasong og størrelse og sørge for at disse produktene kommer frem til forbrukerne istedenfor å bli sortert ut som matsvinn.
  • motivere butikkjeder til å selge «naken» mat uten plastemballasje. Spesielt kortreist frukt og grønt med naturlig variasjon i fasong og størrelse.  (Som innført på NewZealand.)
  • sørge for at butikkenes overskudd av mat kommer til nytte, for eksempel deles ut til folk som sliter økonomisk. Vurdere muligheten for en lokal matsentral i Bærum.