Ny kamp for Fossum

Fotocredit: Knut Bjerke

På høring. Områdereguleringsplanen for Fossum ligger ute til høring. Planen er dårlig og må avvises.

12. oktober, 2018

Av Kim Zimmer, leder i Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Vi håper alle venner av Fossum, jordvern og miljøet mobiliserer igjen og gir kommunen og Løvenskiold tydelig beskjed om at de fortsatt er på villspor.

«Same shit, new wrapping» heter det visst på «nynorsk».

Undertegnede lanserte i 2015 ideen om en miljølandsby som en god utviklingsmodell for industriområdet på Fossum.

Løvenskiold bruker nå ordet «mitt», men han har ikke tatt til seg hva ideen innebærer. En miljølandsby er en forsiktig utbygging på naturens og menneskers premisser, fremsynt og skånsomt tilrettelagt for sykkel, gange og kollektive transportløsninger. Med arkitektur og materialbruk som fremhever naturkvalitetene ved markagrensen, ikke skriker til dem med høy bystemme.

En miljølandsby er ikke en industriell utbygging med maksimalt antall boliger, nedbygging av matjord, rasering av skogområder rike på artsmangfold og viktige naturtyper, tilrettelegging for bilkjøring eller kopiering av Fornebu-løsninger.

Det er en hån mot alle protestene i forrige Fossum-runde at Smiejordet enda en gang raseres. Om det er skole eller idrettsanlegg som spiser opp matjorda gjør like stor skade.

Dessuten blir den gjenværende jordflekken så liten at den ved neste korsvei faller utenfor Høyres definisjon av «større, sammenhengende landbruksområder», og derved blir fritt vilt for deres nedbyggingsiver.

Arbeiderpartiet sikler også etter dette arealet.

En Fossum-utbygging er ikke aktuell på lang tid ennå hvis vedtatt arealstrategi følges, men en vedtatt, dårlig områdereguleringsplan øker presset og gjør omkampen unødvendig hard.

Miljøpartiet De Grønne har dessverre ikke plass i det bitte lille planutvalget. Det er et demokratisk problem, men vi følger med likevel og setter oss tidlig inn i de store utbyggingssakene.

Vi skal kjempe med nebb og klør mot den Fossum-planen som er på høring nå. Vi håper du vil gjøre det samme.