Nominasjonslisten for kommunevalget 2019

Forslag til nominasjonsliste for Bærum MDG til kommunevalget 2019 er klar! Endelig liste avgjøres på nominasjonsmøtet 20/11

22. oktober, 2018

Komitémedlemmer har vært Liv Baggerånås (leder), Thomas Mo Willig og Britt Hveem

1. Nikki Schei, 56 år, rådgiver
2. Signe Bakke Johannessen, 26 år, student
3. Kim Zimmer, 64 år, dugnadsarbeider
4. Margareth Bentsen, 65 år, kommunikasjonsrågiver
5. Rasmus Hansson, 64 år, biolog
6. Ingri Zeiner-Henriksen, 59 år, psykologspesialist
7. Jørn Strømholm, 55 år, gründer
8. Hans Rugset, 47 år, advokat
9. Line Normann Jærnes, 42 år, fysioterapeut
10. Andrea Helene Bjærke, 38 år, tolk
11. Ingar Sagedal Bie, 58 år, lærer
12. Liz Paulsen, psykiatrisk sykepleier
13. Håvard Tunheim, 37 år, prosjektkoordinator
14. Britt Hveem, 64 år, biolog
15. Lars Frøyd, 34 år, sivilingeniør
16. Anne Winther Rasmussen, 55 år, musikkterapeut
17. Sigurd Evensen, 39 år, lege
18. Cristin Xiaojun Liu, 28 år, gründer
19. Olivier Maison-Blanche, 40 år, senior financial advisor
20. Ellen Bachmann, 47 år, virksomhetsleder Batteriet, Kirkens Bymisjon
21. Thomas Mo Willig, 32 år, sivilingeniør
22. Torbjørn Endal, 60 år, miljøentreprenør
23. Ellef Blakstad, 66 år, veterinær
24. Siv Endresen, 57 år, designer og økonom
25. Geir Kokkvoll Engdahl, 35 år, teknologidirektør
26. Tale Skage Torjussen, 30 år, informasjonsrådgiver
27. Erlend Johansen, 49 år, seniorrådgiver
28. Kari Myklebost, 65 år, uføretrygdet
29. Tore Bach-Gansmoe, 67 år, lege
30. Svein Medhus, 55 år, elektronikkutvikler
31. Hilde Kokkvoll, 65 år, pensjonist
32. Christian Grorud, 60 år, energi- og miljørådgiver
33. Åse Thorvik, 61 år, sivilingeniør
34. Eirik Skodbo, 55 år, konsulent
35. Per F. Jørgensen, 58 år, spesialrådgiver energi og miljø
36. Liv Baggerånås, 74 år, pensjonist