Nei til retusjert reklame

– Resolusjon fra landsmøtet i Stanvanger, skrevet av Nikki Schei og undertegnet av Bærum MDG, Grønn Ungdom og Grønt Kvinnenettverk –

Vi blir overlesset av retusjert reklame for produkter som skal gjøre oss tynnere, mer attraktive og fremgangsrike. Dette bidrar til å bygge opp under kroppshysteriet som vi vet påvirker unges psykiske helse negativt. Reklame som villeder forbrukeren er ulovlig og i strid med markedsføringsloven. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at retusjert reklame skal merkes.

Vi er lett påvirkelige og sårbare når vi eksponeres for reklame og produkter som skal gjøre oss slankere, sunnere og mer vellykket. Produsenter, reklamebyråer og media presenterer et uoppnåelig ideal som mennesker i alle aldre, spesielt unge, føler de må leve opp til.

I dag lider 50.000 norske kvinner av spiseforstyrrelser. Anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken i Europa. Ifølge SIFO-rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” fra 2014 svarer 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever et kroppspress. Slike statistikker er del av en trend. Andelen unge som sliter psykisk blir større. Både enkeltindividets helsetilstand og folkehelsa er et speilbilde av samfunnet vi lever.

Kroppshysteri og seksualisering av ungdomskulturen
votering
Derfor må forbrukersamfunnet representert ved produsenter og reklamebransjen, ta sin del av ansvaret for at unge sliter psykisk. De store kjedene tjener enorme summer på å selge et skjønnhetsideal som gjør ungdommer syke og stressa. Forbruksjaget driver ikke rovdrift bare på jorda vår, men også på menneskene som bor på planeten.

I verdens kanskje mest kommersielle markeder tas det nå grep. I Storbritannia er en retusjert reklame dømt i retten for å villede forbrukerne. I USA utreder kongressen et forbud mot retusjert reklame. Vi vil at Norge skal bli et foregangsland og ikke bidra til et bilde av en verden som ikke eksisterer.

De Grønne setter livskvalitet og medmenneskelighet i sentrum. Vi ønsker ikke at våre barn skal ha manipulerte kroppsidealer.

Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for at reklame som fremstiller manipulerte mennesker skal være tydelig merket. Hvor dette ikke overholdes, skal reklamen trekkes tilbake og belastes med bøter.