Momsfritak på elsykkel

Elsykkelsmilet sitter selv etter at sykkelen har stoppet
Elsykkelsmilet sitter selv etter at sykkelen har stoppet

MILJØPARTIET DE GRØNNE hadde nylig landsmøte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. En av de spennende resolusjonene vi vedtok var momsfritak på elsykkel, foreslått av Bærum MDG. Mange i Asker og Bærum bor i områder der det er 2-3 mil til Oslo.

For at denne strekningen skal gå som en lek på sykkel, så trenger vi en massiv økning i elsykkelsalg. I dag er elsyklene, naturlig nok, litt dyrere enn vanlige sykler, og elsykkel er eneste elektriske kjøretøy som betaler merverdiavgift.

Denne avgiften må fjernes, slik at differansen mellom vanlig sykkel og elsykkel blir mindre.

DET ER EN KLAR overvekt av menn som i dag sykler fra Asker og Bærum og innover mot Oslo. Kvinner er utstyrt med litt mindre muskler og lungekapasitet. Elsykler kan gjøre at mange flere kvinner kan sykle til jobb.

Selvsagt må det raskt bygges ekspressveier til Oslo fra alle deler av kommunene våre også, men når mange skifter fra bil til elsykkel kan kanskje en del av veinettet reserveres elsykler og andre langdistansesyklister.

For at ikke den elsyklende befolkningen i Asker og Bærum skal plages og hindres av mengder biler fra Buskerud og Vestfold – som kun bruker fylket til gjennomkjøring og p-plass, kan det selvsagt bli nødvendig med trafikkbegrensende tiltak.

Men for folk i nabofylkene blir det også flott å kunne kjøpe elsykkel og raskt komme seg til togstasjon og fra stasjon til jobb. Selvsagt må det være gratis å ta med elsykkel på toget og båten.

DET VISER SEG at elsykler erstatter, i omtrent like store deler, reiser med vanlig sykkel, kollektivtrafikk og bil. En kraftig økning i elsyklende vil derfor kunne gi merkbare effekter på køene på E18. Vi i Miljøpartiet vil gjøre vårt for å stimulere til et skifte fra bil til elsykkel så raskt som mulig.

innspill

Svein Medhus og Anne Hilde Røsvik, ledere Miljøpartiet De Grønne Bærum og Asker

På trykk i Budstikka 15. mai