MDGs representanter i utvalgene i kommunestyret

MDGs faste plasser i utvalgene i kommunestyret er fordelt på følgende personer:

16. oktober, 2019

Formannskapet: Signe Bakke Sølberg

Planutvalget: Kim Zimmer

MIK: Cristin Xiaojun Liu og Nikki Schei

BAUN: Ingri Zeiner-Henriksen og Hans Rugset

BIOM: Line Norman Jernæs

Kontrollutvalget: Ane Reinan

Eierutvalget: Johannes Alming Daleng

 

Kommunestyret velger formelt representanter til utvalg på det konstituerende møtet 23. oktober.