MDG VIL AVLYSE BOLIGBYGGING FLERE STEDER I BÆRUM

Fotocredit: Bærum kommune

Pressemelding fra Bærum MDG 7. mai 2020:

-Investeringsnivået i kommunen må reduseres betydelig. Da må vi avlyse og utsette flere planlagte boligutbygginger utenfor de største byområdene våre i flere år fremover. Det er helt nødvendig av hensyn til økonomien, og vil også være bra for klimaet. Det sier gruppeleder i Bærum MDG, Hans Rugset.

7. mai, 2020

Bakgrunnen er at kommunedirektøren allerede i januar anbefalte politikerne å redusere investeringsnivået med minst 15% frem mot 2040 på grunn av en stor forventet økning i kostnadsnivået fremover. Det kom frem i forslaget til langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) som nå skal behandles politisk i Bærum. I tillegg kommer et stort inntektsfall som følge av pandemien.

-Pandemien fører til at kommunen går glipp av minst 200 millioner kroner i inntekter. Selv om noe av dette blir kompensert fra staten, vil krisen vi ser nå gjøre kommunen enda mer sårbar fremover. Vi må derfor redusere investeringsnivået betraktelig, sier Rugset.

De største investeringene fremover kommer som følge av nye utbyggingsområder for boliger flere steder i kommunen. Detaljreguleringen på Fornebu er allerede godt i gang, og Sandvika følger snart etter. Bare disse to stedene vil det komme over 15.000 nye boliger i årene fremover.

Det er også planlagt bygging av mange boliger i området mellom Bekkestua og Høvik, Franzefoss, Fossum og flere andre steder. Dette vil påføre kommunen store kostnader i form av infrastruktur som nye skoler, veier og idrettsanlegg.

-Vi vil avlyse videre utbygging på disse stedene og i stedet konsentrere byggingen av minst 90% av nye boliger til Fornebu og Sandvika, mens gjeldende kommuneplan har 70% andel, sier Rugset.

Disse endringene vil Bærum MDG foreslå inntatt i både den langsiktige investeringsplanen og i arbeidet med den nye kommuneplanen som nettopp er satt i gang.
-Den eneste måten vi kan forsvare utbygging av områder utenfor de største knutepunktene på, er å utvide kollektivtilbudet der betraktelig. Det vil også være bra for klimaet, siden biltrafikken er den klart største kilden til klimagassutslipp i Bærum, som nå øker kraftig. Før slike effektive kollektivløsninger er på plass må vi vente med å bygge ut disse områdene, avslutter Rugset.