MDG og Sandvika Storsenters fremtid

Fotocredit: Karl Braanaas. - Kim Zimmer og Sandvikasenteret i bakgrunnen -

Takk til alle engasjerte bidragsytere i debatten om Sandvika Storsenter

22. oktober, 2018

Av Kim Zimmer, styreleder av Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Flere relevante synspunkter har kommet frem, mens noen nok har misforstått deler av vår argumentasjon. Vi vil derfor presisere noen punkter som kan ha vært utydelige.

Rådmannen jobber med en samlet plan for Sandvika som tar utgangspunkt i utbyggingsprosjekter som allerede er kjent.

MDG mener det er viktig å tenke friere og mer offensivt. Fellesskapet må tenke gjennom og diskutere hva som er ønskelig by- og samfunnsutvikling slik at vi ikke blir tatt på senga hver gang av utbyggere med ferdige planer.

Strategisk samfunnsplanlegging er et politisk ansvar. Sandvika skal utvikles som by, og Storsenteret er da en viktig brikke.

Nei, MDG vil ikke kjøpe Storsenteret for skattebetalernes penger. Vi vil omregulere arealet og utvikle det i en ny retning i samarbeid med eierne.

Slik det vanligvis gjøres ved byutvikling, og som man tenker seg for de private byggene i Industriveien i Sandvika.

Nei, MDG vil ikke drive virksomhet i Storsenteret på ideell dugnadsbasis. Vi ser for oss omdanning til ny, variert forretningsvirksomhet, boliger og gjerne en høyskole. Det trenger Sandvika.

Nei, MDG er ikke likegyldige til arbeidsplassene på Storsenteret. Vi tror derimot at det vil bli flere og mer varierte arbeidsplasser i et revitalisert Sandvika.

Vi tror heller ikke handelsvolumet i Bærum vil bli så mye lavere hvis Storsenteret avvikles. Det vil fordele seg jevnere utover kommunen og komme nærmere der folk bor.

På den andre siden er MDG heller ikke redd for «handelslekkasje» ut av kommunen hvis det betyr at færre reiser til Bærum for å handle. Handelsstruktur og tilhørende arbeidsplasser bør vurderes i et regionperspektiv og blir en viktig sak for Viken-politikerne.

Nei, MDG hater ikke biler eller bilister. Bærum er landets mest bilbaserte kommune selv om den ikke behøver å være det. Da er det klimaklokt å vurdere de store kildene til intern bilkjøring i Bærum og lete etter bedre løsninger.

De fleste politikerne som har uttalt seg, er enige i intensjonen med vårt utspill. Det er løfterikt.

At Liberalistene mener det ikke er en politisk oppgave å redusere stress og press på ungdommen, viser bare at det er behov for Miljøpartiet De Grønne som en motkraft til markedsliberalismen og en stemme for å sette mennesker og livskvalitet i sentrum for samfunnsutviklingen.

Thon uttaler at Sandvika ville vært annerledes uten Storsenteret. Det er vi enige i. MDG ønsker et annerledes Sandvika. Et bedre Sandvika.