MDG-leder: Storsenterets tid er ute

Fotocredit: Karl Braanaas. - Kim Zimmer og Sandvikasenteret i bakgrunnen -

Klimaversting. Tiden er omme for Sandvika Storsenter av mange gode grunner.

6. oktober, 2018

Av Kim Zimmer, leder i Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Senteret forsinker klimakampen og bidrar negativt til samfunnsutviklingen. Det er heller ikke viktig for Bærums arbeidstagere eller kommunens økonomi.

Storsenteret vil før eller siden opphøre i sin nåværende form. Spørsmålet er om vi bruker anledningen til å styre forandringen aktivt, eller om vi sitter og venter på Thons prioriteringer.

Miljøpartiet De Grønne vil at avviklingen skal skje raskt og under folkevalgt styring slik at Nye Sandvika blir bra for Bærum, og for verden. Nye Sandvika kan bli fin hvis vi unngår Høyres vanlige klattvise byutvikling og tenker helhet.

Sandvika kan bidra til at ungdommen vår blir i bygda. Da må byen skape rom for blant annet boliger til alle og det høyskole- og utdanningsmiljøet vi mangler. Storsenteret er et areal og en bygningsmasse som kan brukes til mye.

Storsenteret taper til netthandel og andre butikker. Siden 2010 har verdien av omsetningen der gått ned 11 prosent, og senterets andel av butikkhandelen i Bærum har sunket drastisk. Denne utviklingen vil fortsette.

Fremtiden tilhører ikke de bilbaserte kjøpesentrene, men den nære handelen der folk bor og arbeider. Investorer som Stordalen har forstått. Mustad-familien har forstått og skal rive CC Vest og integrere handelen i den nye Lysaker/Lilleakerbyen. Thon har sikkert også forstått, og det ligger nok planer på tegnebordet der også.

MDG tar Bærums klimautfordringer på alvor. Bærum kan ikke lenger være Norges mest bilbaserte kommune.

Storsenteret tramper hardt på planeten og vanskeliggjør effektive tiltak i transportsektoren, som gir de største klimautslippene i Bærum. Nesten alle som handler der kjører til og fra. Mange kunder er tilreisende. Det samme gjelder trolig de fleste ansatte. Byggene er gamle, og det finnes knapt en grønn flekk, et solcellepanel eller et bidrag til naturmangfoldet noe sted. Slike klimaverstinger har vi ikke råd til i Bærum.

MDG mener Bærum blir bedre hvis press og stress reduseres, spesielt på de unge. I kampen om kundene har Storsenteret vist at de ikke eier skam og samfunnsmoral. Reklamen for rådyre vesker til ungdommer ved skolestart er skremmende. Bærumsungdommen trenger ikke denne belastningen på toppen av alt annet press fra skole og samfunn.

Storsenterets kvelertak på Sandvika har vært problematisk lenge. Utviklingen av Sandvika Øst retter ikke opp ubalansen.

Byer trenger møteplasser og aktivitet på bakkeplan. Boligene, handelen, verkstedene, kulturtilbudene, kafeene, lekeplassene og de grønne byrommene må fordeles for å skape levende byer for mennesker. Forholdene må legges til rette for lokale næringsdrivende. Storsenteret hindrer alt dette.

85 prosent av de over 200 butikkene på Storsenteret er kjedebutikker som i hovedsak samler overskudd hos kjedeeiere utenfor Bærum. Av de «frie» virksomhetene har et fåtall tilknytning til Bærum, og nesten alle disse kan drives hvor som helst. Lite skatt å hente fra forretningene altså.

Salg- og serviceyrker har ganske lave lønninger, og folk med vanlige lønninger sliter med å komme inn på boligmarkedet i Bærum. Det er rimelig å anta at mange ansatte på Storsenteret pendler til Bærum, og at det meste av skatteinntektene pendler ut.

Hvis MDG styrte Bærum, vil Sandvika Storsenter avvikles og bli brukt til klok byutvikling i det helhetlige Nye Sandvika.

Utidig tukling med markedskrefter og privat eiendomsrett? På ingen måte. Dette blir konstruktivt samspill med eiere som lenge har nytt godt av Bærumssamfunnets gjestfrihet og generøsitet, og våken utnyttelse av trender og markedskrefter. Såpass visjonært og kraftfullt må samfunnet være for å sikre bærekraftig utvikling som tjener alle.