Les programmet, Høyre!

Fotocredit: Privat

«En ledende kommune på miljøområdet» bygger ikke ut Løkkeåsen og Engervannet.

13. desember, 2018

Av Rasmus J.M. Hansson, 7. kandidat for Bærum MDG til kommunevalget 2019. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Vi må bevare det vi har igjen av natur. Ikke for å bruke den til ting vi synes er nyttig akkurat nå, men fordi mennesker trenger natur.

Vår trygghet og trivsel i fremtiden er avhengig at vi bevarer natur. Miljøpartiet De Grønne finnes i norsk politikk for å gjøre naturvern til virkelighet. Derfor vil vi verne Løkkeåsen og Engervannet ved Sandvika.

Høyre har alltid vært et naturødeleggerparti. Nå vil Høyre ødelegge Engervannet og Løkkeåsen også.

Hver dag får vi mer dokumentasjon på at naturen forsvinner. WWF rapporterer at det er 60 prosent færre pattedyr, fugl, reptiler og så videre i verden i dag enn i 1970. Et par tusen arter i Norge er rødlistet og risikerer utryddelse.

Det skyldes forurensing, klimaendring, høsting, plast og så videre. Men mest av alt skyldes det at vi ødelegger naturen der artene lever. Også i Norge.

Andelen urørt natur har krympet dramatisk de siste 100 år. Nesten hver gang de gammeldagse partiene har valget, velger de å ødelegge enda mer natur. Bygge, regulere, tilrettelegge, asfaltere.

Løkkeåsen og Engervannet er prakteksempler på hva naturvern i dag dreier seg om: Løkkeåsen er bratt, og Engervannet er grunt og grumsete. Lite brukelig til noe som helst. Vi kan like godt bygge noe der, synes Høyre.

Men disse områdene er verdifull natur for naturen selv. Løkkeåsen med sjelden lindeskog som gir levekår for mange spesielle sopper, insekter som lever av soppene og fugl som lever av insektene. Engervannet som leve- og rasteområde for mye fugl og trolig andre arter som liker grunt, saltpåvirket vann.

Dette er naturtyper vi har lite igjen av, de siste stedene spesialiserte arter kan klore seg fast. Altså akkurat sånne områder som vi må ta vare på, akkurat nå.

Høyre er inne i en spennende utvikling. Partiet snakker stadig mer og bedre om miljø og klima. Nylig støttet de De Grønnes initiativ som gjør at FNs Bærekraftmål heretter er retningsgivende for Bærums utvikling. Inklusive mål 15 «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer». Flott, Høyre!

I Bærum Høyres programutkast versjon 2 står det mye bra: «Bærum skal være en ledende kommune på miljøområdet». Høyre vil «ta vare på kommunens biologiske mangfold og styrke klassisk naturvern». «Verdifulle naturressurser må sikres og ikke bli omdisponert». «Viktige biotoper skal ikke gå tapt». Høyre vil «lage en strategi for å ta vare på rødlistede arter i Bærum».

Men verne Løkkeåsen og Engervannet? Nei, det vil ikke Høyre. Det er kanskje for mye å vente at et konservativt parti skal forandre seg så mye som de påstår i programutkastet?

Men De optimistiske Grønne oppfordrer Høyre til å lese sitt eget program. Kom igjen, Høyre! Vern er verdikonservatisme i praksis.

«En ledende kommune på miljøområdet» verner Løkkeåsen og Engervannet, og sikrer Bærums-folk rik og vakker natur også i fremtiden.