Fotocredit: Karl Braanaas, Budstikka

Kritisk til innbyggerundersøkelse

En folkeavstemning om kommunesammenslåing hadde gitt Bærums innbyggere muligheten til å tydelig si hva de mener! Nå er det bare rot etter en innbyggerundersøkelse på telefon.

11. mai, 2016

I forbindelse med kommunereformen har Bærum kommune gjennomført en innbyggerundersøkelse som MDG er sterkt kritisk til. Vi mener at undersøkelsen har tatt en annen form en det man så for seg på styringsgruppemøtene, at spørsmålene ble sendt ut på et særdeles dårlig tidspunkt, og at spørsmål 7 (holdning til kommunesammenslåing) burde vært spørsmål nummer 1 og at man ikke kan ha flere alternativer uten å lese opp alle. Grunnlaget for undersøkelsen som det var enighet om i styringsgruppen er dermed borte slik MDG ser det.
Det hadde vært ryddigere å ikke ha flere enn de tre sammenslåingsalternativene. Regel nummer én i undersøkelser er at alle skal ha like forutsetninger for å svare på spørsmålene. Hvis det er slik at noen har gjettet seg til at det var flere alternativer og andre ikke har gjort det, er gir det et meget sviktende grunnlag. At konsulentselskapet som har gjennomført denne «går god» for undersøkelsen som fagpersoner er en meget dårlig forklaring, hva annet kunnet de si? De har fått betalt for å lage den. Derfor er ser vi frem til rapporten som administrasjon skal lage på hva som gikk galt.
Den enkle konklusjon hadde vært en folkeavstemning slik MDG foreslo på kommunestyremøtet tidligere i år. Da hadde det ikke blitt noe tvil om hva Bærums innbyggere mener i denne så viktige saken!