Kommunestyregruppen 2015-2019
Fotocredit:

Kommunestyregruppen er etablert

8. november, 2015

Etter mange lange forhandlinger Forhandlingene etter valget er gjennomført og ga oss god uttelling for stemmene vi fikk. Vi har som planlagt etablert en gruppe for å støtte opp om våre tre faste representanter Nikki, Signe og Ingar.

Kommunestyregruppen vår består av følgende personer:
Nikki Schei. Gruppeleder. Møter fast i Kommunestyret og Formannskapet
– Signe Bakke Johannessen. Møter fast i Kommunestyret og Hovedutvalg Miljø, Idrett og Kultur (MIK)   1.vara til Formannskapet.
– Ingar Sagedal Bie. Møter fast i Kommunestyret og Hovedutvalg Barn og Unge (BAUN). 2.vara til Formannskapet.
– Liv Baggerånas. Møter fast i Eierutvalget (EIE). Vara i BAUN og KLAGE.
– Kim Zimmer. Møter fast i Klagenevnden (KLAGE). Vara i BAUN og EIE.
– Unni Ellingsen. Vara i MIK
– Svein Medhus. Vara i MIK og EIE
– Jørn Strømholm. Vara i BAUN
– Jo Rune Ugulen. Vara i KLAGE og EIE
– Ingvild Øgstad. Vara i EIE og KLAGE
– Britt Hveem. Vara i BAUN
– Marit Løkke. Vara i MIK

Kontakt oss gjerne med synspunkter og innspill på aktuelle politiske saker.

Kommunestyregruppen kan bli utvidet når diverse råd og styrer skal bemannes, eller når noen melder seg med tid og lyst til å jobbe politisk i Bærum de neste 4 årene.

Hvis du har lyst til å være aktiv i styret eller annet arbeid, eller har forslag om andre som vil være en ressurs for Bærum MDG, kontakter du valgkomiteen v/Siv Endresen